Uitspraak: Advocaat moet schadevergoeding betalen na beroepsfout

Mevrouw A werkte sinds 1 maart 2001 bij Stichting Laurens (hierna: “Laurens”). Het UWV had op 21 juli 2011 toestemming verleend om de arbeidsovereenkomst met mevrouw A op te zeggen. Laurens heeft vervolgens per 1 september 2011 de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Mevrouw A heeft toen een advocaat benaderd om haar ontslag aan te vechten. Mevrouw A had de advocaat €3.300 betaald voor zijn verrichte werkzaamheden. Op 13 januari 2012 is Laurens gedagvaard om voor de kantonrechter te verschijnen. Bij vonnis van 22 juni 2012 heeft de kantonrechter de vordering van mevrouw A afgewezen. De advocaat had stukken te laat ingediend bij de rechtbank en het vonnis zo laat medegedeeld aan Mevrouw A dat hoger beroep niet meer mogelijk was. Ook had de advocaat een beroep moeten doen op art. 7:681 BW (oud). Vervolgens heeft mevrouw A op 12 november 2014 een klacht ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten omdat de advocaat volgens haar tekort is geschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen en/of onrechtmatig jegens mevrouw A heeft gehandeld door zijn zorgplicht te schenden.

Advocaat laat na om verplichtingen na te komen

Mevrouw A had een klacht ingediend tegen de advocaat, naar aanleiding waarvan er op 28 april 2015 een bespreking heeft plaatsgevonden op het Bureau van de Orde van Advocaten met mevrouw A en de advocaat. De advocaat zou het dossier binnen een week overdragen aan de nieuwe advocaat van mevrouw A (hierna: Advocaat B). De advocaat heeft nagelaten om het dossier over te dragen en ook heeft hij zich niet verweerd tegen de klacht. De deken acht de klacht tegen de advocaat dan ook gegrond. Advocaat B heeft vervolgens een schadevergoeding van de advocaat gevorderd ter hoogte van het door mevrouw A betaalde bedrag van €3.300.

Kantonrechter: advocaat moet bekend zijn met rechtsmiddelen

De kantonrechter is van oordeel dat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt door niet tijdig een vordering in te stellen op grond van art. 7:681 BW (oud). Van een advocaat had verwacht mogen worden dat hij bekend is met de rechtsmiddelen die een werknemer kan instellen tegen een ontslag. Hierdoor is de advocaat tekortgeschoten in de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover mevrouw A door zijn zorgplicht te schenden. De advocaat moet dan ook een schadevergoeding aan mevrouw A betalen ter hoogte van €3.300.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

U kunt hier de volledige uitspraak lezen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant