Uitspraak: Advocaat schendt haar zorgplicht niet door indienen onvolledig cassatiemiddel

Deze uitspraak betreft 2 verschillende procedures. In de eerste procedure ging het om een medewerkster (hierna: Mevrouw V) van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaigoed en Pootgoed van Landbouwgewassen (hierna: “NAK”). Mevrouw V is van 17 juli 1997 tot en met 23 december 1998 werkzaam geweest als analiste bij NAK op de schoningsafdeling in Ede. Hier werden onder meer grasmonsters bewerkt. Op haar werkplek waren afzuiginstallaties geïnstalleerd voor het afvoeren van het stof dat bij het schonen vrijkomt.

Mevrouw V is op 26 april 1999 arbeidsongeschikt geworden. In december 2003 heeft Mevrouw V NAK gedagvaard en schadevergoeding gevorderd. Mevrouw V was van mening dat ze arbeidsongeschikt was geworden door haar werk op de schoningsafdeling. Volgens haar werd het stof dat vrij kwam bij het schonen niet (genoeg) afgezogen. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen waarop Mevrouw V hoger beroep heeft ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Deze heeft in het arrest van 18 juli 2006 het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd. Volgens het gerechtshof was de vordering van Mevrouw V niet voldoende gemotiveerd. Er waren enkele bewijsstukken, maar Advocaat A had in zijn processtukken niet naar deze bewijsstukken verwezen.

Mevrouw V werd zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof bijgestaan door een advocaat (hierna: Advocaat A). Nadat het gerechtshof haar vordering had afgewezen heeft Advocaat A namens Mevrouw V op 25 juli 2006 een brief gestuurd aan een cassatieadvocaat (hierna: “Advocaat B”). In deze brief heeft Advocaat A aan Advocaat B gevraagd of een motiveringsklacht geformuleerd kon worden tegen het arrest van het gerechtshof.

Advocaat B heeft vervolgens namens Mevrouw V beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. In het cassatiemiddel is niet verwezen naar de eerdergenoemde bewijsstukken. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 28 maart 2008 het cassatieberoep verworpen. Hierbij verwees de Hoge Raad naar artikel 81 RO. De cassatieklacht was dus wel volledig beoordeeld, maar de Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze ongegrond is. De Hoge Raad hoeft dit niet verder te motiveren, tenzij dit van belang is voor de rechtseenheid of rechtsontwikkeling.

Mevrouw V start een tweede procedure, ditmaal tegen Advocaat B.

Vervolgens is Mevrouw V een nieuwe procedure gestart, deze procedure was niet gericht tegen NAK maar tegen Advocaat B. Ze vordert ontbinding van de opdrachtovereenkomst tussen haar en Advocaat B. Daarnaast vordert Mevrouw V een schadevergoeding van Advocaat B. Mevrouw V is van mening dat Advocaat B niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam (cassatie)advocaat, omdat ze de bewijsstukken niet heeft opgenomen in het cassatiemiddel. De rechtbank heeft de opdracht ontbonden en Advocaat B veroordeeld om het door Mevrouw V aan haar betaalde honorarium en kosten terug te betalen. De vordering tot schadevergoeding heeft de rechtbank afgewezen.

Vervolgens is de zaak bij het gerechtshof voorgekomen. Deze heeft de schadevordering van Mevrouw V tegen Advocaat B alsnog toegewezen. Het gerechtshof is net als de rechtbank van mening dat Advocaat B een beroepsfout heeft gemaakt. Daarom moet beoordeeld worden hoe de Hoge Raad zou hebben geoordeeld indien de bewijsstukken wel waren ingediend. Het gerechtshof schat de kans dat de Hoge Raad het eerdere arrest van het Gerechtshof zou vernietigen op 50%. Het gerechtshof heeft een schadevergoeding toegekend aan Mevrouw V van € 10.500,- en € 8.750,-. Dit betreft 50% van de door Mevrouw V geleden schade door de blootstelling aan het stof.

Hoge Raad: onvolledig cassatiemiddel indienen is geen beroepsfout

Advocaat B is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad tegen het arrest van het gerechtshof. Deze oordeelt dat in vaste rechtspraak is opgenomen dat het feit dat de bewijsstukken niet waren bijgevoegd bij het cassatiemiddel niet als beroepsfout aangerekend kan worden. Het cassatiemiddel van Advocaat B slaagt. De Hoge Raad doet de zaak zelf af en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Bent u wel benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant