Uitspraak: Advocaat tweemaal geschrapt wegens schending provisieverbod en zorgplicht

Een Amsterdamse advocaat is op 6 februari 2017 voor de tweede maal geschrapt door de Raad van Discipline. Desbetreffende advocaat was begin 2015 reeds geschrapt voor de duur van één maand, omdat hij een ondeugdelijk verzoekschrift tot echtscheiding had ingediend, zonder dat de betrokkene daarvan op de hoogte was. De zaak was via de ABFIAD-groep, waar uitsluitend juristen werkzaam zijn, naar de advocaat doorverwezen. De advocaat heeft de door een jurist van de ABFIAD-groep aangeleverde stukken getekend en bij de rechtbank ingediend, zonder de inhoud van die stukken te verifiëren. Het verzoekschrift bleek ver onder de maat en werd afgewezen omdat het tot tweemaal toe niet door de advocaat, maar door de jurist van ABFIAD-groep werd ondertekend, terwijl ondertekening door een advocaat verplicht is. De advocaat fungeerde dus feitelijk slechts als doorgeefluik, zonder aan zijn eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht als advocaat vorm te geven.

Tevens had de Amsterdamse advocaat begin 2015 richting de deken erkent dat hij 30%-40% van de vergoeding die hij ontving voor zaken die vanuit ABFIAD aan hem werden doorverwezen, doorbetaalde aan ABFIAD. Deze vorm van samenwerking is in strijd met art. 2 lid 2 van de gedragsregels voor advocaten, waarin is neergelegd dat het een advocaat niet is toegestaan om beloning of provisie toe te kennen voor het aanbrengen van zaken.

Wederom aanleiding voor klachten na schorsing van de advocaat

Nadat de schrapping voor de duur van één maand was verlopen, en de advocaat weer werkzaam was geworden, was er voor de deken in juli 2015 alweer opnieuw aanleiding om in gesprek te gaan met de advocaat. De advocaat had ditmaal zijn kantoor verplaatst, zonder de Orde van Advocaten daarvan op de hoogte te stellen. Het kantoor was verplaatst naar een bedrijfspand waarin ook een boekhoudkantoor was gevestigd. Indien de boekhouder juridische kwesties voorgelegd kreeg, dan werden deze doorverwezen naar de advocaat. Hiertegenover stond op dat moment geen financiële vergoeding, maar de advocaat gaf aan daarover in de toekomst wel afspraken te willen maken met de boekhouder. De deken heeft aangegeven dat hij daarbij de gedragsregels, waaronder het provisieverbod, goed in ogenschouw moet houden. De deken en advocaat spreken af dat, indien er financiële afspraken gemaakt worden tussen de boekhouder en advocaat, de deken hierover geïnformeerd wordt.

In oktober 2015 ontvangt de deken van de boekhouder een klacht over de advocaat. Een onderdeel van de klacht, heeft betrekking op het feit dat de advocaat een in maart 2015 met de boekhouder gemaakte prijsafspraak niet naleeft. Deze (mondelinge) afspraak hield volgens de boekhouder in dat hij 50% van de toevoeging zou ontvangen waar de advocaat aanspraak op maakt bij behandeling van een zaak, indien de zaak door de boekhouder naar de advocaat is doorverwezen. Voorts ontvangt de deken nog een vijftal andere klachten over de advocaat. In vier van de vijf gevallen was daarbij sprake van vertegenwoordiging van cliënten zonder dat de advocaat deze had gezien of gesproken.

Raad van Discipline schrapt advocaat van het tableau

De deken heeft daarop een tuchtzaak aanhangig gemaakt bij de Raad van Discipline. Het bezwaar hield  – kortweg – in dat de advocaat handelde in strijd met het provisieverbod ex art. 2 lid 2 van de gedragsregels en dat de advocaat niet opkomt voor de belangen van zijn cliënten. De nadruk werd door de deken gelegd op het feit dat de advocaat volhardde in zijn praktijkvoering die aan de eerdere schorsing ten grondslag lag. De Raad van Discipline volgt de motivering van de deken en schrapt hem van het tableau.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Discipline.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant