Uitspraak: Advocaat wordt geschrapt van tableau voor het aannemen van € 103.000,- aan contanten zonder overleg met de deken

Op 20 november 2015 heeft meneer H. een klacht ingediend tegen een advocaat. De advocaat zou contant ontvangen betalingen buiten zijn administratie hebben gehouden. Naar aanleiding van de reactie van de advocaat heeft de deken zelfstandig nader onderzoek gedaan. Op 31 maart 2016 heeft een kantoorbezoek plaatsgevonden. Er is toen met de advocaat afgesproken dat een financieel onderzoek verricht zou worden naar contante betalingen die de advocaat zou hebben ontvangen. Daarnaast dient er een onderzoek te worden gedaan naar de financiële positie van het kantoor van verweerder. De Unit die de onderzoeken heeft verricht heeft de advocaat zeven keer per e-mail verzocht te reageren op de conceptrapportages. Dit heeft de advocaat nagelaten. De Unit heeft daarom in november 2016 een rapport uitgebracht over de contante betalingen en de financiële positie van het kantoor van de advocaat.

Advocaat heeft in periode van ruim 3 jaar € 103.000,- aan contant geld in ontvangst genomen zonder de deken te informeren

Uit dit rapport blijkt dat de advocaat in de periode van 6 januari 2010 tot en met 7 maart 2013 een bedrag van € 103.000,- aan contant geld in ontvangst heeft genomen. Daarvan is € 60.416,40 gestort op bankrekeningen van de advocaat. Uit de administratie blijkt niet wat er met de overige € 42.583,60 is gebeurt. Naar aanleiding van de rapporten van de Unit heeft de deken op 2 december 2016 de advocaat verzocht om nadere informatie. Na meerdere herinneringen heeft de advocaat op 11 april 2017 gereageerd op het verzoek van de deken. Uiteindelijk heeft de deken een dekenbezwaar ingediend. De deken stelt dat de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door contante bedragen van meer dan € 15.000,- te ontvangen en te betalen zonder overleg te voeren met de deken. Daarnaast heeft de advocaat volgens de deken zijn financiële administratie onvoldoende op orde. Ook heeft de advocaat kosten verrekend met derdengelden zonder schriftelijke instemming van de cliënt. Als laatste bezwaarpunt heeft de deken aangevoerd dat de advocaat tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door niet te reageren op verzoeken van de Unit en de deken.

Volgens de Raad is de integriteit van advocaten van groot belang voor het goed functioneren van de beroepsgroep en voor het vertrouwen dat de samenleving in de advocatuur moet kunnen hebben. Het handelen van de advocaat heeft geruime tijd plaatsgevonden. Gedurende deze tijd heeft de advocaat zelf op geen enkel moment bedacht dat hij zou moeten overleggen met de deken. De enige reden dat er een einde is gekomen aan het handelen van de advocaat is doordat zijn cliënt zelf de bijstand door de advocaat heeft beëindigd. De Raad stelt dat niet kan worden volstaan met een lichtere maatregel dan schrapping.

Advocaat heeft het vertrouwen in de advocatuur op grove wijze beschaamd

De advocaat gaat in hoger beroep en stelt dat de Raad een te zware maatregel heeft opgelegd. De advocaat is van mening dat hij nog een kans moet krijgen om te laten zien dat hij de praktijk naar behoren kan uitoefenen in overeenstemming met de regelgeving. De deken neemt als standpunt in dat de advocaat zich heeft ingelaten met ontoelaatbare praktijken zoals het meewerken aan witwassen van contant geld en het ‘zwart wassen’ (het uitvoeren van transacties met contant geld). De deken stelt dat dit, ieder voor zich maar zeker ook in combinatie, zeer ernstige tekortkomingen in de uitoefening van het beroep van advocaat zijn. Het hof van discipline is van oordeel dat de advocaat zich heeft gedragen op een manier die het vertrouwen in de advocatuur op grove wijze heeft beschaamd. De advocaat heeft voornamelijk de kernwaarde van integriteit geschonden. Het hof ziet geen redenen om de advocaat nog een kans te geven, daarvoor is de ernst van de gedragingen te groot. Het hof is daarom samen met de raad van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichtere maatregel. De maatregel van schrapping van het tableau is daarom gerechtvaardigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

U kunt hier de volledige uitspraak lezen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant