Uitspraak: Advocaat wordt gewaarschuwd nadat hij zich onnodig grievend uitlaat tegen de Orde

Tot januari 2019 heeft verweerder in een samenwerkingsverband met mr. M een advocatenpraktijk uitgeoefend. Vanaf die datum heeft mr. M. onder een andere naam zijn advocatenpraktijk voortgezet. Op 29 januari 2019 heeft verweerder bij de deken een bemiddelingsverzoek ingediend wegens het meenemen/kopiëren door mr. M van elektronische cliëntendossiers en projecten naar zijn nieuwe kantoor.

Op 30 januari 2019 en 18 februari 2019 heeft mr. M zelf bij de deken een verzoek om bemiddeling ingediend onder andere omdat de samenwerking in het advocatenkantoor zou moeten eindigen en verweerder inmiddels zonder zijn instemming met een nieuwe partner samenwerkte.

Op 19 maart 2019 heeft het gesprek tussen verweerder, mr. M. en de deken plaatsgevonden. 25 minuten in dit gesprek heeft verweerder aangegeven geen behoefte meer te hebben om bij het gesprek aanwezig te zijn, waarna hij het gesprek verliet.

Een minnelijke regeling wordt dus niet bereikt. Wél dient mr. M een klacht in tegen verweerder. Naar aanleiding van deze klacht heeft verweerder bij e-mails van 2 en 4 juli en 5 december 2019 aan de stafjurist/advocaat van het Ordebureau (hierna: stafjurist), verschillende uitlatingen gedaan, onder andere het volgende: “Dank voor je begrip, postbode! Mijn verweer is één op één hetzelfde als dat van mijn collega en partner…. Tevreden?” “Het spijt mij kerel maar ik beschouw je niet als een collega. Nee, de orde is in mijn ogen een kostenverslindend clubje eigenpijpers dat, behoudens een enkele goede secretaresse, z’n bureau niet op orde heeft.

Op 24 april 2019 is een uitnodiging aan verweerder gezonden tot het invullen van de Opgave Nieuw Kantoor (ONK). Dit heeft verweerder niet gedaan.

Hierop heeft de deken een bezwaar ingediend.

Het dekenbezwaar

Verweerder wordt verweten tuchtrechtelijk verwijtbaar te hebben gehandeld door:

  • zich niet coöperatief te gedragen tijdens de bespreking in het bemiddelingsdossier;
  • de vorm en de wijze van communiceren van verweerder in het klachtdossier;
  • niet te voldoen aan het invullen van de Opgave Nieuw Kantoor (ONK)

Het verweer

Verweerder stelt met het oog op het eerste dekenbezwaar dat hij in de veronderstelling was dat hij tijdens het gesprek op ieder moment kon vertrekken. Ten aanzien van het tweede dekenbezwaar stelt verweerder zich schuldig op, hij vindt zijn uitlatingen niet sjiek. Ten aanzien van het derde dekenbezwaar stelt verwijder dat het kantoor een nieuwe identiteit heeft gekregen. Toen de gegevens door de Orde werden opgevraagd was het echter nog niet zover. Maar de Orde bleef maar bellen, aldus verweerder.

De beoordeling

Het eerste dekenbezwaar is ongegrond. Het bemiddelingstraject heeft een vrijwillig karakter waardoor het eenieder vrijstaat het bemiddelingstraject af te breken en dus het ook het gesprek te verlaten.

Het tweede dekenbezwaar is daarentegen gegrond. Verweerder had zich moeten realiseren dat hij voldoende distantie tot de aan de deken voorgelegde onderwerpen behoorde te betrachten. Als verweerder daartoe niet in staat was, had hij voor zijn correspondentie naar buiten toe zich van adequate belangenbehartiging moeten voorzien. De raad is van oordeel dat in de gesprekken met de stafjurist in ieder geval kan worden gesproken van op ontoelaatbare wijze “op de man spelen”.

Het dekenbezwaar wordt deels gegrond verklaard. Aan verweerder wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant