Uitspraak: Aon schendt zorgplicht door verkeerd pensioenadvies te geven

Aon schendt zorgplicht door verkeerd pensioenadvies te geven

Meneer X heeft meer dan twintig jaar pensioen opgebouwd. Zijn carrière begon 1 maart 1975 bij bedrijf 1. Vervolgens is hij vanaf 1978 werkzaam als directeur bij bedrijf 2. Eerst bouwt meneer X pensioen op in een collectieve pensioenregeling. Vanaf 1991 krijgt hij een nieuwe functie in een joint venture waar bedrijf 2 onderdeel van is en wordt zijn pensioen aanspraak vastgelegd in een aparte pensioenbrief.

Na twintig jaar stopt meneer X bij bedrijf 2 en aanvaart hij een functie bij bedrijf 3. Op advies van Aon kiest hij ervoor om geen waardeoverdracht van het door hem opgebouwde pensioen toe te passen. Bij bedrijf 3 bouwt hij via een C-polis pensioen op bij Delta Lloyd.

In mei 1999 krijgt meneer X een brief van Aon. Hierin adviseren zij om de opgebouwde pensioenaanspraken bij bedrijf 2 over te dragen naar zijn eigen individuele winstdelende pensioenpolis. De collectieve aanspraak is namelijk niet geïndexeerd. De opgebouwde aanspraken bedragen op het moment van het voorstel ƒ72.481 per jaar voor de collectieve aanspraak. Indien meneer X dit omzet zou de aanspraak aan het eind van de looptijd uitgroeien tot ƒ86.976 per jaar. Op basis van het voorstel tekenen meneer X en zijn echtgenote voor akkoord en verzoeken Delta Lloyd de overdrachtswaarde van de collectieve overdrachtswaarde over te maken naar de individuele polis.

Alvorens de akkoord verklaring van meneer X in te leveren bij Delta Lloyd brengt Aon wijzigingen aan op het formulier. Deze wijzigingen worden niet met meneer X besproken. Aon ontvangt ook een provisie van Delta Lloyd voor de waardeoverdracht. Deze provisie, ter hoogte van 5%, wordt van de opgebouwde waarde in de collectieve aanspraak ingehouden.

Het pensioen van meneer X gaat op 15 juni 2015 in. Uit het deel dat hij met de waardeoverdracht heeft ingelegd ontvangt hij een bedrag van €14.959 per jaar. Dit staat gelijk aan ƒ32.970. Net iets meer dan de helft van wat het voor de waardeoverdracht had kunnen opleveren.

Meneer X stelt dat Aon haar zorgplicht heeft geschonden

Meneer X stapt naar de rechter. Hij vordert de aanstelling van een deskundige die de exacte pensioenschade die hij heeft gelopen vaststelt. Het bedrag dat uit dit onderzoek komt moet Aon aan meneer X vergoeden. Aon heeft volgens meneer X zijn zorgplicht jegens hem geschonden omdat Aon in strijd heeft gehandeld met wat een redelijke bekwame adviseur zou moeten doen. Daarnaast is er sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Aon heeft namelijk een onjuist pensioenadvies gegeven waardoor hij een veel lager pensioen krijgt dan bij een juist advies het geval zou zijn geweest, aldus meneer X.

Rechter stelt schending van zorgplicht door Aon vast en veroordeelt Aon tot vergoeding van de schade

Bij de rechter verweert Aon zich in de eerste plaats door te stellen dat er sprake is van verjaring. Meneer X had uit de waardeoverzichten die Aon hem in 2008 en 2010 heeft verstrekt al moeten opmaken dat de waarde van zijn pensioen lager zou uitvallen. Ook zou meneer X in 2012 al in gesprek zijn geweest met Delta Lloyd over de waardedalingen. De rechter gaat niet mee in dit verweer en stelt dat de pensioengerechtigde uit een waardedaling niet kan opmaken dat hij daadwerkelijk schade zal gaan lijden. De schade is immers pas definitief op de dag dat het pensioen ingaat.

Ten tweede stelt Aon dat het een feit van algemene bekendheid is dat de waarde van een beleggingspolis kan dalen. Nu meneer X vanaf zijn 15e werkzaam is in de bakkerijbranche, heeft hij geen kennis van beleggen of pensioenen. Op Aon rustte dan ook een zware informatie- en waarschuwingsplicht ten aanzien van meneer X. Aon diende zich er zelfs van te vergewissen dat meneer X de risico’s kende en deze aanvaardde. Aon heeft weliswaar een offerte met daarin een waarschuwing aan meneer X toegestuurd. Echter was deze offerte afkomstig van Delta Lloyd. Aon heeft daarmee niet aan haar eigen waarschuwingsplicht voldaan. Omdat meneer X niet thuis was in het beleggen mocht hij vertrouwen op de deskundigheid van Aon. De rechter gaat, gelet op het voorgaande, niet mee met Aon en stelt dat Aon tekort is gekomen in de nakoming van haar zorgplicht. Daarom is Aon aansprakelijk voor de schade die meneer X heeft geleden. Hoe hoog deze schade is, wordt vastgesteld door een deskundige.

De door Aon ontvangen provisie bedraagt ƒ49.053. Dit bedrag is afgehaald van de collectieve aanspraak die meneer X had opgebouwd bij bedrijf 2. De rechter oordeelt dat dit bedrag aan meneer X moet worden vergoedt.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Rotterdam

 

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met uw pensioenorganisatie, tussenpersoon of adviseur? En heeft u hierdoor schade geleden of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring en kunnen u adviseren of bijstaan terzake een geschil met uw dienstverlener.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant