Uitspraak: Beperkte nazorg plicht voor financiële adviseurs bij consumptief krediet

Volgens het loket van het Financiële Klachteninstituut hoeven financiële adviseurs rentewijzigingen door de bank niet continu in de gaten te houden. Het Kifid stelt dat de nazorg plicht beperkt is, vooral omdat een consumptief krediet geen complex product is. Het is volgens het instituut voldoende om periodiek te informeren over het product en of er verbeteringen mogelijk zijn.

Nazorg plicht financiële adviseurs

Uitspraken van het Kifid worden vaak als waardevolle jurisprudentie gewaardeerd. Een van die belangrijke uitspraken is een geval waarin het draaide om de nazorg plicht van financiële adviseurs met betrekking tot een consumptief krediet en meer specifiek over relevante rentewijzigingen. De eisende consument verklaarde ontevreden te zijn over het advies van de financiële adviseurs. De adviseurs zouden te weinig inspanning hebben geleverd om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden.

Aanleiding

De consument en adviseur hebben in 2010 geprobeerd om het in 2005 afgesloten krediet te herfinancieren. Dit lukte niet omdat de consument zonder medeweten van de financiële adviseur elers kredietovereenkomsten was aangegaan. in 2016 is het doorlopend krediet bij de bank omgezet in een persoonlijke lening. Deze lening bracht een stijging in rente met zich mee.

Volgens de consument is de adviseur zijn nazorg plicht onvoldoende nagekomen, met betrekking tot het doorgeven van periodieke wijzigingen van de in rekening gebrachte rentetarieven. De Geschillencommissie stelt echter dat die verplichting niet geldt als de aanbieder, in dit geval de bank, die verplichting op zich neemt. De bank voorzag de consument van wijzigingen in rentetarieven, met medeweten en instemming van de adviseur. Volgens het Kifid is er geen sprake van overtreding van de Wft of andere toepasselijke lagere regelgeving.

Informatie was duidelijk genoeg

De consument was ook van mening dat het consumptief krediet een complex product, waar strikt nazorg normen voor moeten gelden. De Geschillencommissie ging hier niet in mee. Zij stelt vast dat tijdens het afsluiten van de doorlopende kredietovereenkomst, het voor de consument duidelijk was dat het rentetarief variabel zou zijn. Ook was het duidelijk voor de consument dat de bank de consument periodiek zou informeren over wijzigingen in de variabele rente. Volgens de commissie zijn de financiële gevolgen van een dergelijk product redelijk duidelijk.

Dit gegeven laat duidelijk zien dat de nazorg plicht van een financiële adviseur een stuk meer beperkt is. De adviseur heeft voldaan aan deze plicht volgens de commissie en daarom is er geen sprake van compensatie voor de geleden schade.

Lees de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant