Uitspraak: Berisping omgezet in waarschuwing door CBb

Een holding verkoopt en produceert alcoholische dranken. Er ontstaat op enig moment een geschil tussen twee aandeelhouders, waardoor zij uit de onderneming stappen. Voor de waardering van de aandelen wordt de te contoleren jaarrekening over 2013 van de moedermaatschappij gebruikt. Deze jaarrekening is het punt van discussie. In de jaarrekening van dochterbedrijf wordt het onroerend goed op grond de kostprijs opgenomen. De Nederlandse moeder neemt die waardering in de geconsolideerde jaarrekening vrijwillig over, terwijl in vorige jaren het onroerend goed daarin op basis van actuele waarde was opgenomen.

De aandeelhouderes besluiten naar de kamer te gaan. De kamer oordeelt dat de registeraccountant de vrijwillige stelselwijziging heeft geaccepteerd, maar niet heeft beoordeeld. Wel is de vraag gesteld of de nieuwe waardering materiële gevolgen zou hebben. De accountant zou te weinig onderzoek hebben gedaan en posten in de jaarrekening onvoldoende toegelicht. De goedkeurende verklaring van de accountant mist een deugdelijke grondslag en daarom tekortgeschoten. Ook is geen contact opgenomen met de aandeelhouder om inlichtingen in te winnen. De kamer legt een maatregel van berisping op. De registeraccountant en de twee aandeelhouders gaan in hoger beroep bij het CBb.

De registeraccount voert aan dat de kamer niet is ingegaan op de toetsing aan de materialiteit van het effect dat de wijziging van de waardering van het onroerend goed had, nu dat effect gering zou zijn. Het CBb geeft aan dat verandering in waardering wel mag, maar dat de reden moet worden toegelicht en moet worden vermeld. De klacht wordt verworpen. Wel is het CBb van mening dat de accountant uitvoerig heeft beschreven welke werkzaamheden tijdens de controle zijn uitgevoerd en tegen welke problemen hij daarbij is aangelopen.

Het CBb heeft de maatregel van berisping die de kamer heeft opgelegd omgezet naar een waarschuwing. Dit heeft de maken met het feit dat de kamer delen van de klacht ten onrechte onbehandeld heeft gelaten en te streng heeft geoordeeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant