Uitspraak: Bijzondere omstandigheden vergen extra onderzoek en alertheid

Klager had een woning gekocht en een kandidaat-notaris had de akte van levering opgesteld. Na de levering bleek dat de verkoper een aantal buitenlandse bankrekeningen had die niet in de koopovereenkomst waren vermeld. Klager diende een klacht in tegen de kandidaat-notaris, omdat deze hem niet had gewaarschuwd voor deze buitenlandse rekeningen.

Cliëntenonderzoek

De kandidaat-notaris had een cliëntenonderzoek uitgevoerd volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), waarbij hij geen bijzondere omstandigheden had gevonden. Ook had hij de koopovereenkomst opgesteld en de akte van levering gepasseerd. Na de levering kwam klager erachter dat de verkoper meerdere buitenlandse bankrekeningen had die niet in de koopovereenkomst waren vermeld. Klager diende een klacht in tegen de kandidaat-notaris, omdat deze hem niet had gewaarschuwd voor deze buitenlandse rekeningen.

Onderzoek naar bijzondere omstandigheden

Notarissen zijn verplicht om bijzondere omstandigheden te onderzoeken die van belang kunnen zijn voor de transactie waarvoor zij optreden. Dit geldt ook voor kandidaat-notarissen. De Wwft verplicht notarissen om cliëntenonderzoek uit te voeren en te letten op ongebruikelijke transacties.

Oordeel van de Kamer voor het Notariaat

De Kamer voor het Notariaat oordeelde dat de kandidaat-notaris niet nalatig was geweest in het uitvoeren van zijn notariële taken. Hoewel de buitenlandse bankrekeningen niet in de koopovereenkomst stonden vermeld, waren deze geen bijzondere omstandigheden of feiten die extra onderzoek en alertheid van de kandidaat-notaris vereisten. De kandidaat-notaris had het cliëntenonderzoek uitgevoerd volgens de Wwft en had geen bijzondere omstandigheden of feiten gevonden. Daarom kon hem geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.

De klacht van klager werd ook niet-ontvankelijk verklaard voor zover deze was gericht tegen het te laat informeren en onnodig lang laten wachten van klager. Deze klachtonderdelen hadden betrekking op de notaris en niet op de kandidaat-notaris.

Voortvarender aanpak verwacht, maar geen maatregel

De gegronde klachtonderdelen zien erop dat van de kandidaat-notaris een voortvarender aanpak had mogen worden verwacht. Zij had de ontbrekende informatie en ontbrekende bescheiden ineens kunnen opvragen en had de betaling vanaf een buitenlandse rekening direct moeten accepteren.

Anderzijds geldt dat sprake was van een complexe en een spoedeisende situatie. Dat klager de kandidaat-notaris zo kort voor de beoogde datum van overdracht van de woning heeft ingeschakeld, kan de kandidaat-notaris niet worden aangerekend. Voorts is niet gebleken dat de kandidaat-notaris de transactie (bewust) heeft getraineerd. Dit alles overwegende is de kamer van oordeel dat het handelen van de kandidaat-notaris niet zodanig verwijtbaar is dat daarvoor een maatregel opgelegd moet worden.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris of accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant