Uitspraak: Boekhouder is niet verantwoordelijk, naheffingsaanslag loonheffing terecht

In 2013 is een boekenonderzoek uitgevoerd bij een VOF. Uit het onderzoek is gebleken dat er valse facturen zijn opgemaakt. Facturen ter waarde van twee ton. In de jaren 2010 en 2011 zijn deze facturen opgesteld met betrekking tot het inlenen van personeel. De uren werden niet door het ingeleende personeel gemaakt. Maar door het eigen personeel. In 2012 waren helemaal geen factureren voor inlening van personeel in de administratie te vinden. Wel was een bedrag van € 187.000,- voor het inlenen van personeel verantwoord.

Naheffingsaanslagen loonheffing

De fiscus besloot naheffingsaanslagen loonheffing op te leggen. De VOF was het niet eens met deze aanslagen en besloot een zaak aan te spannen. In die zaak heeft de ondernemer de boekhouder aangewezen als schuldige.

Valse facturen

Er is geen aangifte gedaan van de valse facturen, terwijl dit wel had gemoeten. Het is aannemelijk dat in 2012 geen inlening heeft plaatsgevonden. De ondernemer heeft daarmee niet voldaan aan de vereiste aangifte loonbelasting. Hierdoor is sprake van omkering en verzwaring van de bewijslast. De rechtbank is van oordeel dat de ondernemer onvoldoende heeft aangetoond dat de aanslagen loonheffing onjuist zijn.

De fiscus heeft gemotiveerd aangevoerd dat de ondernemer zich ervan bewust moest zijn dat de facturen vals waren. Ook diende hij zich ervan bewust te zijn dat de aangiften loonheffing foutief werden ingediend. Dit was ten voordele van de onderneming. Het is niet te achterhalen welk personeelslid waar en wanneer heeft gewerkt. Het kan de ondernemer niet zijn ontgaan. De bedragen van de inleningen waren namelijk fors.

Toerekening tot de belastingplichtige

Daarnaast is het volgende van belang. “Kennis en inzicht van personen aan wie een belastingplichtige het doen van aangifte overlaat of die de belastingplichtige anderszins behulpzaam zijn geweest bij de nakoming van zijn verplichting tot het doen van aangifte, in dit verband aan die belastingplichtige worden toegerekend”. Als de boekhouder al een verwijt kan worden gemaakt, moet dit de VOF worden toegerekend.

Terechte naheffingsaanslagen loonheffing

De rechtbank oordeelde dat de naheffingsaanslagen loonheffing die de Belastingdienst had opgelegd aan de ondernemer, terecht zijn. De onderneming kan zich niet achter de stelling verschuilen dat de boekhouder zonder zijn medeweten valse facturen had opgemaakt.

Hier kunt u de de volledige uitspraak van de rechtbank lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant