Uitspraak: Aanhalingstekens van accountants gezien als advies over fraude

Een accountant is sinds 1990 ingeschreven in de registers. Sinds 2003 heeft de accountant werkzaamheden voor een dga en zijn vennootschappen uitgevoerd. In 2012 en 2013 is meermaals door de accountant geld aan de dga geleend. Het gaat om een totaalbedrag van 85.000 euro.

Het gaat financieel slecht. In 2013 heeft de rechter het faillissement uitgesproken. De accountant had nog ruim 450.000 euro tegoed voor geleverde diensten en 345.000 euro voor de verstrekte geldleningen.

De FIOD heeft een inval gedaan bij de accountant wegens een onderzoek in het kader van faillissement van de klant. Schuldeisers zouden mogelijk zijn benadeeld, waardoor de curator besloot aangifte te doen. Tijdens de inval is een notitie gevonden van een accountant waarin het woord overuren tussen aanhalingstekens op staat.

Klacht

Namens het OM werd een zaak aanhangig gemaakt bij de Accountantskamer tegen de accountant. De accountant kreeg van de Kamer een doorhaling voor de duur van drie maanden opgelegd. Het aangaan van een lening met cliënt moet worden aangemerkt als een mogelijke bedreiging. Dit kan van invloed zijn op de objectiviteit van de accountant. Daarom hadden er maatregelen genomen moeten worden. De accountant was het niet eens met het oordeel van de Kamer en besloot in hoger beroep te gaan.

Hoger beroep

Volgens het CBb zijn de aanhalingstekens samen met een ander detail in de notitie een aanwijzing van fraude. De overuren zouden niet daadwerkelijk zijn gemaakt, maar een constructie om in geval van een faillissement in een financieel gunstiger positie te komen. Het is voldoende aannemelijk dat is meegewerkt aan het opstellen van een gefingeerde tegenvordering (de overuren). Het verweer dat de Kamer de notities onjuist heeft geïnterpreteerd, slaagt dan ook niet. Op die manier werd de rekening-courantschuld van de dga tegenover het bedrijf aanzienlijk verminderd. De dga en de accountant hebben meermaals overleg gepleegd over mogelijke constructies.

Daarnaast heeft de accountant aanzienlijke bedragen aan de klant geleend. De accountant had dit moeten zien als serieuze bedreiging voor zijn objectiviteit. Daarom hadden er maatregelen getroffen moeten worden. Niet is gebleken dat de accountant zich bewust was van de bedreiging.

De CBb heeft de uitspraak van de tuchtrechter bevestigd: er is in strijd gehandeld met het conceptueel raamwerk als bedoeld in artikel A-100.5 en volgende van de toenmalig geldende VGC, alsmede met het fundamentele beginsel van objectiviteit en artikelen 11 en 21 van de VGBA.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant