Uitspraak: Accountants BTB berispt na overtreding Wwft en gebrek controleinformatie

Accountantskantoor Baker Tilly Berk (BTB) komt in opspraak vanwege een constructie waarmee de winst van een onderneming wordt afgeroomd. Het betreft een complexe constructie via trust en vennootschappen in het buitenland, waarbij royalty betalingen worden gebruikt. De registeraccountant van BTB heeft goedkeurende verklaringen afgegeven over de jaren waarin deze constructie werd gebruikt. Het OM dient een tuchtklacht in tegen de registeraccountant en een accountant-administratieconsulent (AA) vanwege onvoldoende controleinformatie en het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Constructie voor winstafroom

Een BTB-fiscalist zet een constructie op om winst af te romen via trust en vennootschappen in het buitenland. Geld wordt rondgepompt en komt uiteindelijk terecht in een trust van de directeur-grootaandeelhouder (dga). De winstafroom gebeurt via royalty betalingen.

Goedkeurende verklaring en controle-informatie

De registeraccountant van BTB geeft goedkeurende verklaringen af over jaren waarin de constructie werd gebruikt. De AA is in deze jaren tevens bestuursvoorzitter van BTB en controleert de jaarrekeningen.

Strafrechtelijk onderzoek en tuchtklacht

De FIOD start een strafrechtelijk onderzoek naar de dga wegens belastingfraude en valsheid in geschriften. Hierbij komt aan het licht dat de AA facturen heeft aangepast om BTB’s werkzaamheden voor de dga te verbergen. Het OM dient een tuchtklacht in tegen de registeraccountant en de AA vanwege onvoldoende controleinformatie en het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Ne bis in idem beginsel verworpen

De AA beroept zich op het ne bis in idem beginsel, maar de tuchtrechter verwerpt dit omdat het tuchtrecht geen zogenaamde criminal charge kent.

Onvoldoende controleinformatie

De accountants stellen dat ze wel op de hoogte waren van de constructie maar niet deskundig genoeg waren om nader onderzoek te doen naar de royalty’s. De tuchtrechter weerlegt dit en oordeelt dat ze juist extra oplettend hadden moeten zijn en niet blind hadden mogen varen op de informatie van de fiscalisten.

Nalaten melden van transactie

De accountants stellen dat ze niet wisten dat de dga begunstigde was van de trust en dat zij uitgingen van de informatie van de fiscale collega’s. De tuchtrechter legt uit dat beide accountants meldingsplicht hadden en dat het argument van de fiscalisten eerst te melden niet opgaat.

De tuchtrechter legt beide accountants een berisping op, waarbij voor de registeraccountant geldt dat het zijn eerste tuchtrechtelijke vervolging is en voor de AA dat hij ook al strafrechtelijk is vervolgd en ontslagen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen. 

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant