Uitspraak: CBb oordeelt anders dan de kamer

Een ondernemer en zijn accountant hebben op enig moment onenigheid over de te verrichten werkzaamheden. De ondernemer besloot een tuchtklacht in te dienen, maar werd niet-ontvankelijk verklaard omdat de klachten niet gezamenlijk waren ingediend. De kamer zag niet in waarom de klacht niet in een eerdere tuchtprocedure aan de orde was gesteld nu het ging om hetzelfde feitencomplex. De klacht zou in strijd zijn met de concentratie van het klachtenbeginsel.

De ondernemer was het niet eens met het oordeel van de kamer en besloot in hoger beroep te gaan bij het CBb. Daar krijgt de ondernemer deels gelijk. De klager is van mening dat hij geen verplichting heeft om klachten zoveel mogelijk tegelijk in één klacht te gieten, nu dit niet uit de Wtra vloeit en ook niet uit de beginselen van een behoorlijke procesorde.

De accountant voert het verweer dat sprake zou zijn van strijdigheden met het ne bis in idem beginsel of het concentratie-van-klachtenbeginsel. De accountant is het eens met de kamer, die de klacht niet-ontvankelijk verklaarde.

De ondernemer heeft zich in de hoedanigheid van klager te houden aan de verjaringstermijnen. Verder heeft de wetgever geen nadere beperkingen gesteld aan de uitoefening van het klachtrecht. Per geval moet worden gekeken of er aanleiding is om alsnog beperkingen te stellen. Dit kan het geval zijn als de inhoudelijke behandeling van de zaak in strijd zou zijn met rechtsbeginselen, waaronder een behoorlijke procesorde en het beginsel van ne bis in idem, maar ook indien sprake is van misbruik van het klachtrecht. Het is daarnaast wenselijk dat de klager zijn klachten zoveel mogelijk bundelt, maar kan hiertoe niet worden verplicht.

Het oordeel van de kamer dat de klachtonderdelen niet-ontvankelijk zijn, zijn dan ook onterecht. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat hier sprake is van schending van enig rechtsbeginsel.

Het CBb heeft opnieuw uitgesproken dat klachten tegen een accountant niet gezamenlijk hoeven te worden ingediend. De kamer heeft ten onrechte een zaak niet-ontvankelijk verklaard op grond van concentratie van het klachtenbeginsel.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant