Uitspraak: Financieel adviseur moet misgelopen belastingvoordeel vergoeden

Meneer A heeft een hypothecaire lening. Aan deze lening is een levensverzekering gekoppeld die wordt aangemerkt als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). In 2012 vraagt meneer A adviseur X de hypothecaire lening om te zetten in een andere soort hypothecaire lening. Tijdens het adviesgesprek wordt overeengekomen dat de levensverzekering een KEW moet blijven zodat deze belast wordt in box 1 in plaats van box 3. Wanneer meneer A in 2017 opnieuw zijn hypothecaire lening wil wijzigen ontdekt hij dat zijn levensverzekering niet langer als KEW wordt aangemerkt. Daardoor wordt de levensverzekering in box 3 belast en loopt hij dus belastingvoordeel mis. Na enig onderzoek van meneer A blijkt dat adviseur X in 2012 het aanvraagformulier voor de omzetting verkeerd heeft ingevuld. Meneer A stelt adviseur X aansprakelijk voor de schade. Adviseur X stelt niet aansprakelijk te zijn. De fout zou bij de verwerking van de aanvraag zijn gemaakt door een gevolmachtigde van de bank.

Schade van €45.000 door misgelopen belastingvoordeel

Meneer A dient een klacht tegen adviseur X in bij de Geschillencommissie van het Kifid. In de klacht vordert A vergoeding van zijn schade. De schade zou bestaan uit misgelopen belastingvoordeel in de periode tussen 2012 en 2017 en de toekomstige belastingen die hij moet betalen. Hij heeft zijn schade gesteld op €45.000. Meneer A stelt recht te hebben op schadevergoeding omdat adviseur X zijn zorgplicht heeft geschonden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat adviseur X het aanvraagformulier onzorgvuldig heeft ingevuld. Het gevolg is een onomkeerbare fout die meneer A tienduizenden euro’s kost.

Adviseur heeft zorgplicht

Voordat het Kifid inhoudelijk in gaat op de klacht van meneer A stelt zij vast dat adviseur X een zorgplicht heeft. Op grond van de wet heeft een adviseur de plicht om bij zijn dienstverlening de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur verwacht mag worden. Onderdeel van de zorgplicht is het waken voor de belangen van de verzekeringsnemer waar hij werkzaamheden voor verricht.

Schade ontstaan door onzorgvuldig handelen adviseur

Het Kifid stelt dat niet ter discussie staat dat tussen adviseur X en meneer A is overeengekomen dat de levensverzekering van A een KEW moest blijven. Op grond van deze afspraak had adviseur X op het aanvraagformulier moeten aankruisen dat de levensverzekering ook na de omzetting van de lening, moest worden aangemerkt als KEW. Adviseur X heeft dit ten onrechte niet ingevuld op het aanvraagformulier. Adviseur X verweert zich en stelt dat de gevolmachtigde van de bank verantwoordelijk is voor de fout. Daarnaast had meneer A ook zelf de fout kunnen ontdekken. Meneer A ontving zelf de jaarlijkse overzichten van zijn levensverzekering. Daaruit had hij kunnen opmerken dat de levensverzekering sinds 2012 niet meer werd aangemerkt als KEW, aldus adviseur X. Het Kifid kan adviseur X niet volgen. In de eerste plaats heeft de gevolmachtigde van de bank niet meer of minder gedaan dan van hem verwacht mocht worden. De aanvraag is verwerkt conform het door adviseur X ingevulde aanvraagformulier. Daarnaast maakt de omstandigheid dat meneer A de fout zelf had kunnen ontdekken niet dat adviseur X geen verwijt zou kunnen worden gemaakt.

Adviseur draait op voor misgelopen belastingvoordeel

De slotsom is dat adviseur X jegens meneer A toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op hem rustende zorgplicht. Hij wordt dan ook gehouden de door A geleden schade te vergoeden. Het Kifid stelt vast dat de schade kan worden berekend door de huidige situatie met de fout te vergelijken met de situatie waarin de adviseur het aanvraagformulier wel correct had ingevuld. Meneer A heeft met deze methode zijn schade vastgesteld op €45.000. Nu adviseur X de berekening van A niet heeft betwist sluit het Kifid zich aan bij de berekening van meneer A. Derhalve moet adviseur X een bedrag van €45.000 betalen aan meneer A.

Lees hier de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden doordat uw adviseur of assurantiepersoon zijn zorgplicht heeft geschonden? Neem dan contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant