Uitspraak: Geschil over de waardebepaling van aandeel in een agrarisch bedrijf

Een erfenis van een aandeel in agrarisch bedrijf leidt tot een conflict over de waardebepaling. De eigenaar van het aandeel wil het te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders voor € 48.000,-. Echter, de accountant van het bedrijf heeft de waarde per aandeel vastgesteld op € 2.750,-. Dit leidt tot een gang naar de Accountantskamer vanwege de onafhankelijkheid, deskundigheid en kritische houding van de accountant bij de waardebepaling.

Het akkerbouwbedrijf en de blokkeringsregeling

Het betreffende agrarische bedrijf heeft ongeveer 250 aandeelhouders en streeft ernaar de aandelen voornamelijk in handen te houden van bloed- en aanverwanten van de oprichters. Na het overlijden van een van de aandeelhouders in 2019, legateerde hij zijn aandeel aan een verre nazaat. Vanwege de blokkeringsregeling kon het aandeel echter niet worden overgedragen. Daarom besloot de nazaat het aandeel te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders voor € 48.000,-.

De rol van de accountant bij waardebepaling

Volgens de statuten van het akkerbouwbedrijf heeft de accountant alleen een rol bij de waardebepaling van aandelen als de betrokken partijen er onderling niet uit kunnen komen en als de aandelen officieel te koop worden aangeboden. De Accountantskamer constateerde dat het betreffende aandeel nooit daadwerkelijk te koop was aangeboden aan de overige aandeelhouders. Hierdoor kon er geen sprake zijn geweest van een waardebepaling door de accountant. Dit klachtonderdeel werd dan ook als ongegrond beschouwd.

De waardebepaling van het aandeel

In de jaarlijkse rapporten van het akkerbouwbedrijf wordt de “koers” van het aandeel vermeld. In het jaarrapport van 2020 werd de koers per aandeel op € 2.750,- vastgesteld. De accountant verklaarde dat zij destijds, in het kader van haar samenstellingsopdracht, had berekend wat de statutaire regeling voor de waardebepaling zou betekenen. Ze gebruikte daarbij een rekenmodel dat was verstrekt door het bestuur van het bedrijf, waarin variabelen zoals een risico-opslag en rendementsprognoses moesten worden ingevuld.

Uiteindelijk kwam de accountant tot twee indicatieve waarden, waarbij het bestuur zelf besloot een iets lagere waarde dan de berekende waarde op te nemen in het jaarrapport. De Accountantskamer vond geen reden om te twijfelen aan deze verklaring en oordeelde dat de in het jaarrapport vermelde koers van € 2.750,- niet door de accountant was bepaald.

Geschil over de methode van waardebepaling

Een tweede klacht betrof de gebruikte methode van waardebepaling. Volgens de legataris had de accountant onterecht gekozen voor de rendementswaarde, waardoor de waardevermeerdering van de grond buiten beschouwing werd gelaten. De Accountantskamer was echter van mening dat het gerechtvaardigd was dat de accountant bij haar berekening, in het kader van de samenstellingsopdracht, was uitgegaan van het rekenmodel op basis van rendementswaarde dat was verstrekt door het bestuur van het bedrijf.

Uitvoering van de berekening

Ten slotte klaagde de legataris over de uitvoering van de berekening. Volgens hem had een correcte uitvoering, met een risico-opslag van 0,5 procent, moeten leiden tot een waarde van € 1.489.625,- per aandeel. De accountant verklaarde echter dat zij haar berekening had gemaakt op basis van het aangeleverde model, waarbij ze een risico-opslag van vier procent had gehanteerd. De Accountantskamer vond dit uitgangspunt niet onredelijk en oordeelde dat alle klachtonderdelen ongegrond waren.

Het geschil over de waardebepaling van het geërfde aandeel in het agrarisch bedrijf resulteerde in een ongegronde klacht tegen de accountant. Omdat het aandeel nooit officieel te koop was aangeboden en de accountant geen waardebepaling had uitgevoerd, werd het eerste klachtonderdeel verworpen. Daarnaast vond de Accountantskamer geen reden om te twijfelen aan de gehanteerde methode van waardebepaling en de uitvoering van de berekening door de accountant.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant en notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant