Uitspraak: Het belang van duidelijke overeenkomsten

Juridische verwikkelingen ontstaan soms door onduidelijke overeenkomsten. In een recente zaak tussen twee administratiekantoren kwamen conflicten naar voren over geldtransacties en uitlatingen, met als gevolg meerdere gangen naar de rechtbank.

Overeenkomst tussen Hisla en L&T

Hisla verkocht in 2020 haar klanten- en personeelsbestand aan financieel adviesbedrijf L&T. In de overeenkomst besloten ze dat Hisla de klanten zou blijven factureren voor het werk dat nu door L&T verricht werd. Echter, de betalingen die klanten deden aan Hisla voor dit werk moesten doorgesluisd worden naar L&T.

Waar liep het mis?

Problemen ontstonden toen Hisla beweerde dat ze te veel had afgedragen aan L&T. Hierover oordeelde zowel de rechtbank als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat Hisla onvoldoende bewijs had aangeleverd. Simpel gezegd, zonder duidelijk bewijs is het voor de rechter moeilijk om partijen in het gelijk te stellen.

Kort geding wegens uitlatingen

De voormalige directeur van Hisla maakte het nog complexer. Hij stuurde mails naar ex-klanten waarin hij beweerde dat de rechter had geoordeeld dat L&T onrechtmatig had gehandeld. Maar dit was niet wat de rechter had beslist. Hierdoor moest Hisla een rectificatie, oftewel een correctie, sturen naar de klanten.

Vervolgzaak

Ondanks eerdere uitspraken ging het conflict verder. L&T eiste een bepaald bedrag van Hisla. Hisla gaf dit toe maar wilde dit verrekenen met een andere vordering. Echter, deze vordering was al eerder afgewezen door de rechtbank en het hof. Hierbij komt het juridische begrip “gezag van gewijsde” om de hoek kijken. Dit betekent dat wanneer een zaak al eens is beoordeeld door een rechter, dezelfde zaak niet opnieuw behandeld kan worden. Dus, Hisla kon haar eerdere vordering niet opnieuw inbrengen.

Conclusie

Dit geval benadrukt het belang van heldere overeenkomsten en het kennen van de juridische spelregels. Onnodige conflicten kunnen worden voorkomen door goed advies en duidelijke afspraken.

Heeft u vragen over financieel recht of wilt u advies over een overeenkomst? Onze advocaten van Zorgplicht Advocaten staan klaar om u te helpen. Neem vandaag nog contact op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant