Nieuws: De Naleving van de Antiwitwaswet door Administratiekantoren in Nederland

De naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door administratiekantoren in Nederland blijkt tekort te schieten. Uit een enquête van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat veruit de meeste kantoren moeite hebben met het naleven van deze antiwitwaswet. In dit artikel zullen we bespreken wat de Wwft inhoudt, waarom het belangrijk is om eraan te voldoen en welke gevolgen het niet naleven kan hebben voor administratiekantoren.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De Wwft is een belangrijke wet die tot doel heeft om witwassen en het financieren van terrorisme te voorkomen. Deze wet verplicht onder andere administratiekantoren om bepaalde procedures te volgen bij het aannemen van klanten. Zo moeten zij de identiteit van hun klanten vaststellen en een risicobeleid opstellen om mogelijke witwaspraktijken te herkennen en te voorkomen. Daarnaast zijn administratiekantoren verplicht hun medewerkers adequaat op te leiden over de Wwft.

Resultaten van de enquête

Het BFT heeft vorig jaar 15.000 administratiekantoren aangeschreven om hen bewust te maken van hun verplichtingen onder de Wwft. Helaas blijkt uit de enquête dat bijna driekwart van de administratiekantoren nog steeds niet aan de wet voldoet. Een groot aantal kantoren heeft geen procedures voor de Wwft, de identificatie van klanten is niet op orde en ook de verplichte opleidingen worden niet gevolgd.

Consequenties van het niet naleven van de Wwft

Het niet naleven van de Wwft kan ernstige gevolgen hebben voor administratiekantoren. Naast mogelijke strafrechtelijke vervolging kunnen zij ook te maken krijgen met boetes en reputatieschade. Bovendien brengt het niet voldoen aan de Wwft het risico met zich mee dat het administratiekantoor ongewild betrokken raakt bij witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Verbeteringen en de rol van Zorgplicht Advocaten

Het BFT heeft geprobeerd verbeteringen te bewerkstelligen door een informatiecampagne te voeren en administratiekantoren aan te spreken op hun verplichtingen. Hoewel sommige kantoren positief hebben gereageerd op de aanbevelingen, blijft er werk aan de winkel voor de gehele sector.

Als Zorgplicht Advocaten begrijpen we het belang van de Wwft en helpen we administratiekantoren om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Onze ervaren advocaten kunnen adviseren bij het opstellen van procedures, het opzetten van een risicobeleid en het verzorgen van de benodigde opleidingen. We streven ernaar om samen met administratiekantoren een stevige en veilige basis te creëren om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan.

Contacteer onze advocaten van Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen over de Wwft en hoe uw administratiekantoor eraan kan voldoen? Neem gerust contact op met onze advocaten van Zorgplicht Advocaten voor professioneel advies en ondersteuning.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant