Uitspraak: Het belang van objectiviteit: waarom een eenzijdig rapport niet acceptabel is

Als accountant is het belangrijk om objectiviteit hoog in het vaandel te hebben staan. Het is een kernprincipe van het vakgebied en is essentieel om betrouwbare en onpartijdige rapporten te kunnen opstellen. Uit een recent artikel op Accountancy Vanmorgen blijkt dat niet alle accountants zich aan dit principe houden.

Objectiviteit is een kernprincipe binnen de accountancy

Objectiviteit is een kernprincipe is binnen accountancy. Accountants hebben een grote verantwoordelijkheid om accurate en betrouwbare informatie te verschaffen. Objectiviteit zorgt ervoor dat accountants hun werk onpartijdig kunnen uitvoeren en dat hun rapporten gebaseerd zijn op feiten en objectieve informatie.

De problematische aannames in het rapport van de RA

Na een echtscheiding tussen een ondernemer en zijn vrouw bleef er jarenlang een conflict spelen over de verdeling van pensioenrechten. De advocaat van de man vroeg een RA om als partijadviseur een rapportage op te stellen die gebruikt kon worden in een procedure. Het rapport van de RA bevat conclusies over de financiële situatie van een bedrijf. Deze conclusies zijn echter gebaseerd op aannames die niet objectief te onderbouwen zijn. Zo heeft de RA aangenomen dat bepaalde kostenposten zullen afnemen in de toekomst, terwijl hier geen harde bewijzen voor zijn. Ook heeft de RA alleen gesproken met een selecte groep personen binnen het bedrijf, waardoor zijn rapport eenzijdig is.

De mogelijke gevolgen van een eenzijdig rapport

De gevolgen van een eenzijdig rapport kunnen groot zijn. Zo kan het rapport de besluitvorming van het management beïnvloeden, terwijl de conclusies niet op waarheid berusten. Ook kan het rapport gevolgen hebben voor de reputatie van de accountant in kwestie. Als blijkt dat hij zijn werk niet objectief heeft uitgevoerd, kan dit zijn geloofwaardigheid als accountant in gevaar brengen. Het is belangrijk dat accountants zich bewust zijn van het principe van objectiviteit en dit ook in de praktijk brengen. Dit betekent dat ze zich moeten baseren op feiten en objectieve informatie en niet op aannames of eenzijdige gesprekken.

Oordeel van de Accountantskamer

Volgens de Accountantskamer heeft de RA laakbaar gehandeld door in strijd te handelen met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en objectiviteit bij het opstellen van een rapport. Het rapport was eenzijdig en bevatte aannames die op zijn minst discutabel waren, zonder inzicht te verschaffen in mogelijke alternatieven. Dit was vooral problematisch omdat de RA wist dat het rapport bedoeld was om te worden gebruikt in een echtscheidingsprocedure bij het gerechtshof. Door het ontbreken van alternatieve aannames en daarmee berekeningen, heeft de conclusie van de RA verregaande negatieve consequenties gehad voor de betrokken partij in de procedure bij het gerechtshof.

De Accountantskamer heeft de belangen van de wederpartij van de cliënt van de RA als ondergeschikt beschouwd en heeft geoordeeld dat de RA de waarheidsvinding heeft belemmerd. Ook heeft de RA tijdens de zitting onvoldoende inzicht getoond in het laakbare karakter van zijn handelen. De opgelegde maatregel van tijdelijke doorhaling voor één maand wordt daarom passend en geboden geacht.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant