Uitspraak: Adviseur vraagt niet door naar huidig rentetarief en schendt daarmee zijn zorgplicht

Adviseur vraagt niet door naar huidig rentetarief en schendt daarmee zijn zorgplicht

In 2010 sluit mevrouw X een hypotheek af bij ING. De lening bestaat uit twee delen. Een bankspaarhypotheek en een aflossingsvrije lening. In aanvulling op de lening sluit zij een starterslening af via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Deze constructie gebruikt zij op advies van haar adviseur, Corporate Management Brook.

In juni 2016 krijgt mevrouw X een aanbod van ING om de rente over beide leningdelen te middelen. Zij gaat met dit voorstel akkoord zonder dit te overleggen met haar adviseur.
Enkele maanden later bespreekt mevrouw X met haar adviseur wat de mogelijkheden zijn om de lening sneller af te lossen. Zij wil graag lagere maandlasten. De adviseur adviseert haar om de beide leningdelen bij ING om te zetten in een annuïteitenhypotheek. Mevrouw gaat akkoord met het voorstel en tekent het adviesrapport voor akkoord. Na de omzetting ziet mevrouw tot haar verbazing dat de maandlasten niet gedaald zijn. Deze zijn zelfs gestegen.

Onjuist adviesrapport veroorzaakt €26.000 schade

Mevrouw X dient een klacht in bij het Kifid. Zij is van mening dat ze schade heeft gelopen door het advies van de adviseur op te volgen. De adviseur zou niet alle informatie over haar financiële situatie hebben ingewonnen. Als gevolg daarvan heeft ze naar eigen zeggen €26.000 schade geleden. De adviseur verweert zich tegen de vordering. Mevrouw X zou ten tijde van het gesprek over de verlaging van de maandlasten niks hebben verteld over de rentemiddeling die zij met ING is overeengekomen.

Adviseur schendt zorgplicht door gebrekkig onderzoek naar huidige situatie

Het Kifid overweegt dat een adviseur in beginsel mag afgaan op de informatie die hij ontvangt van zijn cliënt. Indien deze informatie onvoldoende is moet hij zelf aan de slag gaan om de benodigde informatie te verkrijgen. De adviseur had in dit geval meer informatie van zijn cliënt moeten vragen. Voordat er een advies werd gegeven moest alle informatie over de bestaande hypotheek door de adviseur deugdelijk worden geanalyseerd.

Dit is in deze zaak niet gedaan zo stelt het Kifid. Zij is van oordeel dat het niet doorvragen naar het rentetarief van de huidige hypotheek heeft geleid tot een schending van de zorgplicht die op de adviseur rustte jegens mevrouw X. Door de gebrekkige informatie staan er cruciale fouten in het adviesrapport. Mevrouw X kon met het adviesrapport geen weloverwogen keuze maken met betrekking tot de omzetting. Daarnaast is X door adviseur niet gewezen op de risico’s die een omzetting met zich meebrengen.

Schade is lager en er is sprake van eigen schuld bij mevrouw

Het Kifid is van oordeel dat mevrouw X schade heeft geleden door het onjuiste adviesrapport van de adviseur. Over de hoogte van de schade bestaat ook onenigheid tussen partijen. Mevrouw X stelt zelf dat zij €26.000 schade heeft geleden. De adviseur is het hier niet mee eens maar kan niet goed aantonen wat de exacte schade dan wel is. Het Kifid heeft zelf naar de schadebegroting gekeken. Zij is van oordeel dat de toekomstige schade na afloop van de rentevaste periode te onzeker is om vast te stellen. De schade wordt door het Kifid begroot op €6.000.

De adviseur voert daarnaast aan dat er sprake is van eigen schuld aan de kant van mevrouw X. Voorafgaand aan de middeling door ING heeft mevrouw een overzicht ontvangen met de nieuwe rentepercentages en maandtermijnen. Met dat overzicht had zij kunnen inzien dat de rente in het advies hoger was dan de rente na de middeling. Het Kifid is het eens met de adviseur. Mevrouw had zelf de verschillen tussen het overzicht van ING en het adviesrapport kunnen zien.

Daarnaast had mevrouw X ook een verantwoordelijkheid om alle stukken met betrekking tot haar hypotheeksituatie aan te leveren voor het adviesrapport. Daartoe behoren volgens het Kifid ook de correspondentie en het overzicht van de middeling met ING. Nu mevrouw X dit niet heeft gedaan is de schade voor een deel aan haar zelf te wijten.
Het Kifid stelt vast dat er een schending is van de zorgplicht van de adviseur. Hierdoor is schade ontstaan voor mevrouw X. Deze schade is voor een deel ook te wijten aan mevrouw zelf omdat zij niet de nodige informatie heeft verstrekt. Het Kifid oordeelt dat de adviseur nog €3.000 van de schade aan mevrouw X moet vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant