Uitspraak: Klacht tegen notaris die weigerde waarborgsom terug te betalen

Klaagster heeft in oktober 2020 samen met BV 1 een koopovereenkomst gesloten met BV 2 (hierna: verkoper). In de koopovereenkomst is een opschortende voorwaarde opgenomen. Volgens klaagster is de overeenkomst niet tot stand gekomen en moet de waarborgsom daarom terugbetaald worden. De notaris heeft daarop gevraagd of de verkoper op de hoogte is gesteld van het verzoek. Verkoper heeft de notaris vervolgens te kennen gegeven niet in te stemmen met de terugbetaling. Op 14 december 2020 heeft klaagster de notaris verzocht de waarborgsom terug te storten.

Terugstorten van de waarborgsom

Klaagster verwijt de notaris en de kandidaat-notaris dat zij in strijd hebben gehandeld met onder meer artikel 6 Administratieverordening. De notaris had direct op verzoek van klaagster de waarborgsom moeten terug storten. Hij had daarvoor niet het akkoord van de verkoper hoeven af te wachten. Dit omdat er was voldaan aan de opschortende voorwaarde uit de koopovereenkomst.

Geen afspraken gemaakt over waarborgsom

De kamer is van oordeel dat de notaris, gelet op de gang van zaken en de belangen die er speelden, geen verwijt te maken valt. De kamer overweegt dat de notaris de waarborgsom gestort kreeg zonder dat daar verdere afspraken over zijn gemaakt met de notaris. Ook de koopovereenkomst is lastig te doorgronden, zo overweegt de kamer.

Het verschil van mening gaat over het al dan niet gegronde beroep op de opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst. Ook gaat het over de omstandigheid dat de notaris de waarborgsom blijkens de koopovereenkomst voor koper en verkoper gezamenlijk houdt. Gelet op het verschil van mening tussen klaagster en de verkoper, valt de notaris tuchtrechtelijk geen verwijt te maken van het niet op eerste verzoek van klaagster terug betalen van de waarborgsom. De notaris mocht in de onderhavige situatie de instemming van de verkoper afwachten alvorens tot terugbetaling van de waarborgsom over te gaan.

Klacht is ongegrond

De kamer verklaart de klacht ongegrond. Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant