Uitspraak: Geen bezwaar gemaakt tegen declaraties van notaris dus klacht ongegrond

Op 3 oktober 2014 is erflaatster, de moeder van klager, overleden. Erflaatster was weduwe. Bij testament van 21 februari 2011, verleden voor notaris Y, heeft zij voor het laatst over haar nalatenschap beschikt. In dit testament heeft erflaatster haar drie kinderen ieder voor 1/3e gedeelte van haar nalatenschap, benoemd tot haar erfgenamen. Notaris Y is benoemd tot executeur van de bestanddelen van de nalatenschap die zich in Nederland bevinden. Klager heeft de nalatenschap beneficiair aanvaard. De twee zusters hebben zuiver aanvaard.

Tot de nalatenschap behoord onder andere een appartement, een huis in Haïti en belastingschulden. Het appartement van erflaatster is gekocht door één van de zusters van klager. De akte van levering is op het notariskantoor gepasseerd.

De klacht

Notaris Y heeft op het moment dat de verkoop van het appartement en de belastingschulden waren geregeld over moeten gaan tot verdeling van het saldo van de nalatenschap. Volgens klager komt dit uit op zo’n 24.000 euro. Volgens klager blijkt dit echter nog maar 350 euro te zijn, omdat de notaris heeft verzuimd te verdelen. Notaris Y heeft zich volgens klager verrijkt met dit geld. De declaraties van het notariskantoor werden achter de rug van de erfgenamen om, dus zonder toestemming van klager, afgeboekt van het saldo van 24.000 euro.

Het verweer

De notaris stelt dat er geen geld is afgeboekt zonder toestemming van de erfgenamen. De activa, voor zover die zich in Nederland bevonden (met uitzondering van het saldo van een bankrekening bij ABN AMRO Bank), zijn op 9 oktober 2015 bij notariële akte van partiële verdeling tussen partijen verdeeld. De erfgenamen hebben verzocht het saldo de bankrekening in stand te houden zodat hiermee lopende belastingen en lopende kosten van het huis in Haïti konden worden betaald. Daarnaast werd er maandelijks, telkens met toestemming van de erfgenamen, 1.000 euro van de rekening naar een bankrekening in Haïti verzonden. Na verkoop van het huis in Haïti is een rekening en verantwoording van de bankrekening gemaakt en aan de erfgenamen verzonden. De zusters van klager hebben deze goedgekeurd. Klager heeft ondanks herhaald verzoek niet gereageerd. Hierdoor kan er volgens de notaris niet tot uitkering van het saldo worden overgegaan.

De beoordeling

De kamer stelt dat het verweer van de notaris, dat alle erfgenamen hem opdracht hadden gegeven de bankrekening bij de ABN AMRO Bank aan te houden, niet is weersproken door klager. Tijdens de zitting heeft de notaris aangevoerd dat alle declaraties aan alle erfgenamen zijn toegezonden met de mededeling dat hij, tenzij er bezwaar zou zijn, zou voldoen van de ervenrekening. Van bezwaar is niet gebleken. Hierdoor is de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant