Uitspraak: Loonstop door werkgever onrechtmatig: de casus van AnFiDi en de jurist

Recent oordeelde de rechtbank Noord-Holland in een zaak tussen een jurist en zijn werkgever, AnFiDi. Centraal stond de vraag of de werkgever terecht de loonbetaling had gestopt vanwege de beweerde onderprestatie van de jurist. De rechtbank gaf uitsluitsel en besliste in het voordeel van de jurist.

Waar ging de zaak over?

AnFiDi is een bedrijf dat zich richt op boekhoud-, accountants-, en consultancydiensten. De jurist, al sinds 15 oktober 2018 werkzaam bij AnFiDi voor 24 uur per week, maakte aanspraak op achterstallig salaris. Het bedrijf betoogde echter dat de jurist zijn werkuren niet volledig had vervuld en teveel vakantie had genomen.

Juridische basis

recht op loon bij niet-werken Volgens de Nederlandse wet (artikel 7:628 lid 1 BW) heeft een werknemer recht op loon, zelfs als hij of zij de overeengekomen werkzaamheden niet volledig heeft uitgevoerd, tenzij dit tekortschieten volledig aan de werknemer te wijten is. Simpel gezegd: als de werknemer bereid is te werken maar daar geen gelegenheid voor krijgt, blijft het recht op loon bestaan.

Beoordeling door de kantonrechter

De kantonrechter keek kritisch naar de argumenten van AnFiDi. Hoewel het bedrijf beweerde dat de jurist te weinig werkte en werkzaamheden voor derden deed, kon AnFiDi dit niet voldoende onderbouwen. Het enige tastbare bewijs – een urenregistratie – werd niet gepresenteerd. De jurist weerlegde deze beschuldigingen en gaf aan dat hij zelfs nog vakantie-uren tegoed had van AnFiDi.

Bovendien ging de kantonrechter niet mee in de claim dat de jurist zich “strategisch” ziek had gemeld. Zonder concrete bewijzen en gezien het basisprincipe van het recht op loon (artikel 7:628 lid 1 BW), vond de rechter de loonstop onrechtmatig.

Conclusie en vervolgstappen

De rechtbank Noord-Holland oordeelde dus in het voordeel van de jurist. AnFiDi had niet aannemelijk kunnen maken dat de jurist tekortschoot in zijn verplichtingen. Daarom had hij recht op zijn volledige loon over de betreffende periode.

Bent u ook in een soortgelijke situatie terechtgekomen? Onze ervaren advocaten bij Zorgplicht Advocaten staan klaar om u bij te staan. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant