Uitspraak: Makelaar handelt ongepast door huurder te overvallen met nieuw huurcontract

Makelaar handelt ongepast door huurder te overvallen met nieuw huurcontract

Mevrouw A huurt sinds mei 2017 een woning van haar grootvader. Wanneer grootvader overlijdt wordt de woning geërfd door zijn dochter mevrouw B, zij is de moeder van mevrouw A. Mevrouw B wil dat A een hogere huur gaat betalen voor de woning. Wanneer het niet lukt om overeenstemming te bereiken schakelt mevrouw B makelaar X in om haar bij te staan.

Op 23 juli 2018 neemt X telefonisch contact op met mevrouw A. Haar wordt gevraagd om naar het kantoor van X te komen om een nieuw huurcontract te tekenen. Mevrouw A geeft aan verast te zijn en alvorens te tekenen graag de overeenkomst wil doornemen. Naar aanleiding van dit verzoek stuurt X haar het concept van de overeenkomst toe. Op 3 augustus 2018 doet X opnieuw een verzoek aan mevrouw A om de overeenkomst op kantoor te komen tekenen. Mevrouw A geeft aan nog een aantal vragen te hebben en stelt deze in een e-mail van 8 augustus 2018. Op deze vragen krijgt zij geen antwoord.

Op 21 augustus 2018 ontvangt mevrouw A een brief van makelaar X. Daarin staat dat het stellen van vragen voor hem aanleiding is om te twijfelen aan haar bereidheid om akkoord te gaan met de huurverhoging. Dit was voor mevrouw B aanleiding om de huur op te zeggen per 1 oktober 2018. Mevrouw A geeft in haar brief van 28 augustus 2018 aan hier niet mee akkoord te gaan.

Makelaar handelt niet zoals een goed makelaar betaamt

De werkwijze van makelaar X is voor mevrouw A aanleiding om een klacht tegen hem in te dienen bij de Raad van Toezicht van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM. In haar klacht stelt zij dat makelaar X niet heeft gehandeld zoals een goed makelaar betaamt. Makelaar X heeft zonder duidelijke onderbouwing van de noodzaak een nieuwe huurovereenkomst verstuurt naar A. Zij werd daardoor overvallen en had verschillende vragen die niet door X zijn beantwoord. Daarnaast heeft hij de huurovereenkomst opgezegd en mevrouw A geïntimideerd en geschoffeerd.

Makelaar erkent zijn fouten

In zijn verweer tegen de klacht geeft de makelaar toe dat hij de vragen van mevrouw A niet heeft beantwoord. Hij heeft dit nagelaten omdat er volgens hem niet met A viel te praten. De relatie tussen mevrouw A en haar moeder was verstoord en hij is ingeschakeld door mevrouw B om overeenstemming over de huurprijs te bereiken. Makelaar X geeft aan dat hij wist dat hij de huur niet zomaar kon opzeggen maar dat hij het toch heeft gedaan om gehoor te geven aan de wens van mevrouw B. Het was een ultieme poging om met mevrouw A in gesprek te komen.

Vanwege verstoorde relatie mocht voorzichtigheid verwacht worden

Bij de behandeling van de klacht overweegt de Raad van Toezicht in de eerste plaats dat een makelaar een nieuw huurvoorstel mag doen namens zijn opdrachtgever. De wijze waarop dat in dit geval is gedaan is echter niet de juiste. Makelaar X was op de hoogte van de verstoorde relatie tussen mevrouw A en mevrouw B. Van hem mocht daarom verwacht worden dat hij voorzichtiger te werk ging bij het doen van een nieuw huurvoorstel aan mevrouw A. Door mevrouw A op te bellen en haar te vragen naar zijn kantoor te komen om een nieuwe huurovereenkomst te tekenen is naar het oordeel van de Raad van Toezicht een te directe aanpak geweest. Door mevrouw A zonder aankondiging te confronteren met de nieuwe huurovereenkomst heeft hij haar voor blok gezet.

Makelaar heeft in strijd met de Erecode van de NVM gehandeld

Het feit dat makelaar X heeft toegegeven dat hij de vragen van mevrouw A niet heeft beantwoord blijkt volgens de Raad dat X zich niet voldoende bewust was van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Daarnaast heeft makelaar X zonder twijfel de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd opgezegd. Zelfs nu hij op de hoogte was dat dit juridisch niet mogelijk was is hij toch overgegaan tot opzeggen. Makelaar X deed dit naar eigen zeggen om mevrouw A te intimideren en heeft bewust een onjuist beeld gevormd over de rechten die mevrouw A had als huurster. Door zijn handelwijze heeft makelaar X blijk gegeven dat hij zich niet voldoende bewust is geweest van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. Daarmee heeft hij in strijd gehandeld met artikel 1 van de Erecode van de NVM.

Makelaar X heeft naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet gehandeld zoals een goed makelaar betaamd. Daarmee sluit de Raad aan bij de klacht van mevrouw A. De handelwijze van X kan niet zonder consequentie blijven. De Raad van Toezicht legt makelaar X een maatregel op in de vorm van een berisping.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Toezicht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant