Uitspraak: Makelaar heeft ook na beëindiging opdracht recht op volledige courtage

Deze zaak ziet op het recht op courtage van de makelaar na beëindiging van de opdracht. Geïntimideerde heeft in maar 2014 aan de makelaar de opdracht gegeven om te bemiddelen bij de verkoop van haar huis. De makelaar en geïntimeerde hebben vanaf enig moment in 2015 een tijdje samengewerkt om te bezien of geïntimeerde als makelaar in Haren aan de slag kon.

Per 1 augustus 2016 heeft de makelaar de samenwerking beëindigd. De dag erna heeft geïntimideerde een koopovereenkomst gesloten met de kopers van haar woning, waarna de woning aan kopers is geleverd.

Vervolgens is tussen geïntimideerde en de makelaar onenigheid ontstaan over de afwikkeling van hun samenwerking en van de bemiddelingsopdracht. Geïntimideerde heeft betaling van € 4.933,- gevorderd. De makelaar heeft een deel daarvan betwist, en heeft een beroep gedaan op verrekening met een hogere tegenvordering wegens courtage voor verkoop van de woning.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de koopovereenkomst buiten de looptijd van de opdracht is gesloten en niet uitsluitend het gevolg is van door het makelaarsbedrijf verrichte werkzaamheden, waardoor de makelaar slechts recht heeft op een deel van de courtage, vastgesteld op € 1.000. Hier komen nog gemaakte onkosten bij, onweersproken gesteld op € 1.650. Inclusief btw komt het totaal neer op € 3.206,50. Echter, dient de makelaar nog € 5.404,67 aan geïntimeerde te betalen, waardoor de makelaar, na verrekening, wordt veroordeeld tot betaling van € 2.198,17.

De makelaar is het niet eens met de gedeeltelijke afwijzing van haar aanspraak op courtage voor de verkoop van de woning en gaat in hoger beroep. De makelaar stelt zich op het standpunt dat de volledige courtage haar toekomt omdat onder andere de opdrachtovereenkomst dat bepaalt voor het geval de opdrachtgever buiten de makelaar om onderhandelingen voert en een overeenkomst tot stand komt.

Het oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat geïntimideerde inderdaad onvoldoende bereikbaar was, maar wel ondertussen onderhandelingen voerde en daardoor de makelaar belemmerde in haar werkzaamheden. Dit is in strijd met artikel 13 lid 1 van de algemene voorwaarden:

“Het is de consument, behoudens andersluidende afspraken, niet toegestaan buiten de makelaar om overeenkomsten tot stand te brengen, onderhandelingen te voeren, gebruik te maken van soortgelijke diensten van anderen en/of activiteiten te ontplooien, die de makelaar bij het vervullen van zijn bemiddelingsopdracht kunnen belemmeren of zijn activiteiten doorkruisen.”

Het hof neemt in aanmerking dat de koper door de aanbieding op Funda en de brochure van de makelaar belangstelling heeft gekregen voor de woning. Ook is de reden voor de beëindiging aan geïntimideerde te wijten. Al met al is het hof dan ook van oordeel dat de makelaar alsnog aanspraak kan maken op de volledige courtage.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant