Uitspraak: Makelaar verkoop woning aan betere koper en schendt zorgplicht

Makelaar X treedt op als verkoopmakelaar bij de verkoop van een woning. Op 5 april 2018 koopt meneer A deze woning. In de koopovereenkomst worden een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. Meneer A krijgt de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden, indien hij voor 24 september 2018 er niet in is geslaagd om zijn oude woning te verkopen of zijn financiering rond te krijgen.

Een betere koper

Hier staat tegenover dat de verkoper van de woning de overeenkomst mag ontbinden, als er zich voor die tijd een betere koper meldt. In dat geval moet makelaar X meneer A nog twee dagen de tijd geven om zijn huis te verkopen en zijn financiering rond te krijgen. In mei 2018 meldt die betere koper zich. Het huis wordt voor de tweede keer verkocht. Ditmaal aan meneer B. Hij tekent op 7 mei 2018 de koopovereenkomst. Deze wordt op 16 mei 2018 door de verkoper getekend. In deze tweede overeenkomst staat dat meneer A nog tot 17 mei 2018 de tijd heeft om zijn woning te verkopen en zijn financiering rond te krijgen. Krijgt hij dit niet voor elkaar, dan zal de woning naar meneer B gaan.

Makelaar laat niets weten aan eerste koper over betere koper

Meneer A dient een klacht in bij het Tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM. Hij verwijt makelaar X ervan dat hij hem niet heeft geïnformeerd over de koopovereenkomst met meneer B. Meneer A heeft dus niet de mogelijkheid gekregen om alsnog alles rond te krijgen. Op 3 september 2018 heeft meneer A zijn woning verkocht en zijn financiering geregeld. Die dag belt hij makelaar X om de sleutel van zijn nieuwe woning te vragen. Op dat moment krijgt hij pas te horen dat de woning inmiddels verkocht is aan meneer B. Makelaar X stelt dat hij meneer A hiervan telefonisch op de hoogte heeft gesteld. Volgens A is dit niet het geval. Deze feiten leveren volgens A een schending op van de zorgplicht die X jegens hem had.

Meneer A zou telefonisch zijn geïnformeerd

Makelaar X verweert zich tegen de klacht van meneer A. De koopovereenkomst is op 16 mei 2018 door de verkoper ondertekend en pas op die dag aan X overhandigd. In die overeenkomst stond dat A tot 17 mei 2018 de tijd had om aan de voorwaarden te voldoen. Vanwege de korte tijd heeft makelaar X besloten A telefonisch van de verkoop op de hoogte te stellen. In dat telefoongesprek zou A gezegd hebben dat zijn oude woning nog niet was verkocht en dat daarom de financiering ook nog niet rond was.

Om dit te onderbouwen laat X weten dat kort na het telefoongesprek de oude woning van meneer A van Funda is gehaald. Meneer A stelt dat dit telefoongesprek nooit heeft plaatsgevonden. Hij zou de woning van Funda hebben gehaald om nieuwe foto’s te maken. De makelaar is zelf van mening dat hij in de gegeven omstandigheden zijn taken en verantwoordelijkheden op de best mogelijke manier heeft uitgevoerd.

Makelaar handelt niet met de zorgvuldigheid die van hem verwacht mocht worden

Makelaar X is lid van de NVM. Daarmee is hij ook gehouden aan de NVM erecode. Deze code houdt onder andere in dat een makelaar dient te waken voor onjuiste beeldvorming over zaken en rechten. In dit geval heeft de verkoper de tweede overeenkomst te laat getekend. Daardoor had meneer A niet langer 48 uur de tijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De tuchtrechter is van oordeel dat de makelaar deze overeenkomst anders had moeten vormgeven.

Daarnaast kan makelaar X niet aantonen dat hij telefonisch contact heeft gehad met meneer A op 16 of 17 mei 2018. De tuchtrechter neemt aan dat X meneer A niet op de hoogte heeft gesteld van de tweede verkoopovereenkomst. Dit heeft tot gevolg gehad dat meneer A tot september 2018 in de veronderstelling is gebleven dat hij de woning had gekocht. De tuchtrechter is van oordeel dat makelaar X in deze zaak niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van hem verwacht mocht worden. Van X mocht verwacht worden dat hij meneer A op de hoogte had gesteld van de tweede verkoopovereenkomst. De makelaar krijgt hiervoor een berisping opgelegd van de tuchtrechter.

Hier kunt u de volledige uitspraak van het Tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw makelaar over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant