Uitspraak: Makelaars hebben niet bewust een onjuiste taxatiewaarde opgegeven

Klaagster heeft de onroerende zaak in 2006 aangekocht voor € 560.000,-. De WOZ-waarde per 1 januari 2015 bedroeg € 526.000,-. Makelaar 1 heeft in opdracht van de bank op 22 augustus 2016 een taxatie uitgevoerd met betrekking tot de onroerende zaak. Deze kwam uit op € 150.000,-. Zijn collega, makelaar 2, heeft een plausibiliteitsverklaring opgemaakt en ondertekend. Klaagster heeft de onroerende zaak op 14 februari 2017 onderhands verkocht voor een bedrag van € 335.000.

De klacht

Klaagster stelt dat beide makelaars tuchtrechtelijk laakbaar hebben gehandeld door:

  • de onroerende zaak van klaagster niet marktconform / te laag te taxeren;
  • de onroerende zaak bewust te laag te taxeren, waardoor de schijn van belangenverstrengeling is gewekt;
  • in het taxatierapport van de onroerende zaak een verkeerde eigenaar te noemen.

De beoordeling

De Raad stelt voorop dat vaste jurisprudentie is dat bij de beoordeling van door NVM-leden uitgevoerde taxaties uitgangspunt is dat in beginsel over de hoogte van taxaties slechts kan worden geklaagd indien een makelaar in redelijkheid niet tot een bepaalde taxatie heeft kunnen komen en bij het taxeren niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van hem mocht worden verwacht. Makelaar 2 heeft in het verweerschrift en ter zitting gemotiveerd toegelicht hoe hij tot de in het rapport genoemde taxatiewaarde van € 150.000 is gekomen. Deze uitgangspunten zijn volgens de Raad wellicht vatbaar voor discussie, maar van tuchtrechtelijk laakbaar handelen is slechts sprake wanneer evident is dat deze uitgangspunten onjuist zijn dan wel in redelijkheid niet gehanteerd hadden kunnen worden. Dit laatste is door klaagster niet onderbouwd en de Raad overigens niet gebleken.

Klaagster heeft het klachtonderdeel dat bewust te laag is getaxeerd en dat sprake zou zijn van de schijn van belangenverstrengeling op geen enkele wijze nader onderbouwd. Beklaagden hebben dit klachtonderdeel gemotiveerd betwist. Van de juistheid van de stellingen van klaagster op dit punt is in het geheel niet gebleken, aldus de Raad.

De makelaars hebben tenslotte erkend dat zij een onjuiste eigenaar hebben vermeld in het taxatierapport, maar stellen dat dit niet tot de conclusie kan leiden dat tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld. De Raad gaat hierin mee.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant