Uitspraak: Makelaar heeft voldaan aan informatieplicht met betrekking tot recht van overpad

Appellante was eigenaar van een kantoorpand. Geïntimideerde heeft appellante bijgestaan bij de verkoop van het pand.

In de eerste helft van mei 2016 is, na een bezichtiging met kopers en een makelaar van geïntimideerde van het pand, tussen appellante en kopers een koopovereenkomst gesloten.

De vordering bij de rechtbank

Appellante heeft in de procedure bij de rechtbank gevorderd dat geïntimideerde wordt veroordeeld tot betaling aan appellante bij wijze van schadevergoeding een bedrag van € 111.704,40.

Aan deze vordering heeft appellante ten grondslag gelegd dat geïntimideerde bij de informatieverstrekking aan kopers in het kader van de verkoop van het pand, meer in het bijzonder over een recht van overpad, hoogst onzorgvuldig is geweest en dat zij niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van haar als opdrachtnemer van appellante mocht worden verwacht. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis de vorderingen van appellante afgewezen en haar veroordeeld in de proceskosten.

Het hoger beroep

Het hof stelt vast dat het verwijt dat appellante maakt aan het adres van geïntimideerde is, dat zij, bij het uitvoeren van de door appellante aan haar gegeven bemiddelingsopdracht een fout heeft gemaakt. Die fout is volgens appellante dat geïntimeerde in het verkooptraject kopers meermaals onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd over de juridische status van de juridische status van de toegang tot de in de tuin van het pand gelegen fietsenstalling via het achtergelegen buurperceel. Geïntimeerde heeft appellante onnodig blootgesteld aan het risico dat zij door kopers zou worden aangesproken op grond van de door geïntimeerde verstrekte onjuiste informatie. Daarmee heeft geïntimeerde tegenover appellante haar contractuele zorgplicht geschonden.

Naar het oordeel van het hof is van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door geïntimeerde aan kopers in de door appellante gestelde zin, geen sprake. Het hof komt tot deze conclusie omdat kopers als professionele partijen kunnen worden beschouwd. Volgens het hof had het op de weg gelegen van kopers om nader onderzoek te doen naar het, bij de bezichtiging door de makelaar genoemde, recht van overpad.

Daarbij komt dat geïntimeerde er in de periode tot aan de koop niet op bedacht te zijn dat het recht op toegang via het belendende perceel voor kopers van zodanig groot en bijzonder belang was dat hij dat recht van meer duiding diende te voorzien dan hij tijdens de bezichtiging op 1 april 2016 heeft gedaan. Kopers hebben namelijk ook na de bezichtiging geen navraag gedaan naar het recht van overpad.

De uitspraak

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant