Uitspraak: Niet opgezegde overlijdensrisicoverzekering en verantwoordelijkheid consument

In 2005 sloot een consument een overlijdensrisicoverzekering af bij Interpolis via de Rabobank, die fungeerde als adviseur. Deze verzekering werd gekoppeld aan een hypotheek bij Rabobank. In 2010 wilde de consument verhuizen en sloot een nieuwe hypotheek af via een externe adviseur, echter wederom gefinancierd door Rabobank. Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering werd gekoppeld aan deze hypotheek, terwijl de oude hypotheek werd afgelost.

Afschaffing overlijdensrisicoverzekering en klachtindiening

Na correspondentie tussen de consument en Rabobank in 2017, waarin de consument beweerde dat de oude overlijdensrisicoverzekering niet was opgezegd, diende de consument klachten in bij zowel de Rabobank als Interpolis. Ondanks een onbevredigend antwoord van de Rabobank, diende de consument een klacht in bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Consument beweert schade en eist terugbetaling

De consument beweerde dat de Rabobank, als adviseur, de oude verzekering had moeten beëindigen bij het afsluiten van de nieuwe hypotheek in 2010. De Rabobank betoogde dat de externe adviseur een volledig advies had moeten geven, inclusief de oude situatie en verzekering.

Zorgplicht Rabobank opgemerkt, maar schade ligt bij consument

Het Kifid oordeelde dat de Rabobank een zorgplicht had, waarbij een verzekeringsadviseur ook na afsluiting actief moet blijven. Het Kifid concludeerde dat de Rabobank in de uitvoering van haar zorgplicht tekortschoot, maar ook dat de consument verantwoordelijkheid droeg. Het Kifid stelde vast dat de consument actie had moeten ondernemen toen zijn opzeggingsverzoek onbeantwoord bleef. Als gevolg hiervan kan de consument de betaalde premies niet op de Rabobank verhalen en moet hij deze lasten zelf dragen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van Geschillencommissie van het Kifid lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur zijn zorgplicht geschonden? Of heeft u schade geleden als gevolg van onjuiste of onvolledige advisering of bemiddeling bij het oversluiten of afsluiten van uw hypotheek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant