Uitspraak: Notaris heeft nalatenschap na twee jaar nog steeds niet afgewikkeld

Op 15 april 2013 heeft de oud-notaris een testament opgesteld en gepasseerd voor de vader van klagers. Op 14 augustus 2013 is een aanvullend testament gepasseerd. Op 30 maart 2020 is de vader overleden, twee jaar later is de nalatenschap nog niet afgewikkeld.

De kandidaat-notaris is in het testament benoemd tot executeur-testamentair en heeft deze benoeming aanvaard. In een brief van 10 september 2020 geeft de kandidaat-notaris uitleg over het testament. Op 21 september heeft klaagster 3 de kandidaat-notaris verzocht een verklaring beneficiaire aanvaarding op te stellen en daarbij nog een aantal vragen gesteld. De kandidaat-notaris heeft aangegeven dit meteen op te pakken.

Op 20 oktober 2020 heeft klaagster 2 de kandidaat-notaris voor de tweede keer verzocht om een verklaring voor beneficiaire aanvaarding in plaats van een verklaring zuivere aanvaarding naar haar te sturen. Op 30 oktober 2020 heeft klaagster 2 de kandidaat-notaris nogmaals gevraagd de verklaring aan haar te sturen.

Op 18 februari 2021 heeft klaagster 2 om een update gevraagd. Op 31 maart 2021 is de erfenis nog niet afgewikkeld; klaagster 2 stuurt de kandidaat-notaris dat zij nog steeds wacht op de boedelbeschrijving en de vermogensverantwoordingen.

Bij brief van 28 september 2021 heeft de kandidaat-notaris klagers toegezegd aangifte erfbelasting te zullen doen. Dit kwam naar mening van klagers te laat.

De klacht en het verweer

Klagers verwijten de kandidaat-notaris dat hij geen inzage verschaft in de afhandeling van de nalatenschap en deze niet voortvarend afhandelt. Daarnaast vallen klagers kleine onzorgvuldigheden op.

De kandidaat-notaris heeft geen verweerschrift ingediend. Ter zitting geeft hij hiervoor als reden dat hij het klaagschrift niet had ontvangen.

De beoordeling

Naar het oordeel van de kamer gaat het verweer van de kandidaat-notaris niet op. Uit het procesdossier blijkt namelijk dat zowel het klaagschrift, als ook de daaropvolgende brieven, naar het kantoor van de kandidaat-notaris zijn verzonden. De oproepbrief is zelfs per aangetekende post verzonden. Daarnaast is de kandidaat-notaris ter zitting verschenen, het is volgens de kamer dan ook niet aannemelijk dat de kandidaat-notaris de oproepbrief of het klaagschrift niet zou hebben ontvangen.

De kamer gaat vervolgens verder met de behandeling van de klacht. Geconstateerd wordt dat de kandidaat-notaris vanaf de datum van overlijden van erflater op 30 maart 2020 tot eind september 2021 klagers slechts tweemaal inhoudelijk heeft geïnformeerd over de afwikkeling van de nalatenschap. Verder is volgens de kamer gebleken dat de kandidaat-notaris onvoldoende actie heeft ondernomen.

De kandidaat-notaris heeft ter zitting aangegeven dat de omstandigheden rondom Covid-19 voor vertraging in de werkzaamheden zorgden. De kamer begrijpt dit, maar dit rechtvaardigt volgens de kamer niet een dermate grote vertraging als in het onderhavige geval. Daarnaast ontslaat een mogelijke vertraging in de werkzaamheden de kandidaat-notaris niet van zijn verplichting jegens klagers hen voldoende te informeren over het verloop en de afwikkeling van de nalatenschap, aldus de kamer. De kamer acht de klacht dan ook gegrond. De kandidaat-notaris heeft ondanks zijn beloftes aan klager en ter zitting aan de kamer nog steeds niet de documenten opgesteld waarom klagers hebben verzocht. De nalatenschap is dus na bijna twee jaar nog niet afgerond. De kamer acht de maatregel van berisping dan ook passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant