Uitspraak: Notaris heeft verzoeken klaagster voldoende zorgvuldig behandeld

Bij beschikking is x onder curatele gesteld. Klaagster is benoemd tot curator. Bij e-mail van 30 juni 2017 heeft klaagster (het kantoor van) de notaris bericht het niet eens te zijn met de op haar verzoek door de notaris verstrekte financiële gegevens. Klaagster schrijft onder meer: “In mijn brief heb ik gevraagd om onderliggende facturen van de afschrijvingen in 2016 (…). U stelt dat het aflossingen zijn.”

De klacht en het verweer

Klaagster verwijt de notaris dat hij in de periode van 2014 tot en met 2016 waarin hij het vermogen van X beheerde, rekeningen van X van de kantoorrekening van de notaris heeft betaald (klachtonderdeel 1). Ook verwijt klaagster de notaris dat hij niet zorgvuldig heeft gereageerd op haar verzoek om inzage en specificatie van de betaalde en teruggevorderde bedragen (klachtonderdeel 2).

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

De kamer overweegt dat de betalingen waar het hier om gaat hebben plaatsgevonden in de periode van 2014 tot en met 2016. In elk geval in juni 2017 was klaagster bekend met de betalingen. De klacht is niet binnen de driejaarstermijn ingediend waardoor klaagster niet in haar klacht ontvangen kan worden.

Klachtonderdeel 2

De kamer overweegt dat de notaris ter zitting heeft toegelicht waarom hij klaagster geen inzage heeft kunnen verlenen in de facturen die de notaris in de relevante periode voor X heeft betaald. De kamer overweegt voorts dat de notaris op de concrete vragen die de gemachtigde van klaagster de notaris later nog gesteld heeft, hoewel met vertraging, wel adequaat gereageerd heeft. De kamer komt daarom tot de conclusie dat de notaris de verzoeken van klaagster voldoende zorgvuldig heeft beantwoord.

De beslissing

De kamer verklaart klaagster niet-ontvankelijk met betrekking tot klachtonderdeel 1 en verklaart klachtonderdeel 2 ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant