Uitspraak: Klaagster verwijt notaris dat hij onvoldoende heeft uitgevraagd wat haar bedoeling was

Klaagster en haar echtgenoot hebbend drie kinderen. Één van die kinderen woont in hun huis. Op de woning rust een hypotheekrecht naar Duits recht. Klaagster heeft samen met haar echtgenoot een adviesgesprek bij de notaris aangevraagd. Op 23 november 2018 heeft de notaris een afspraakbevestiging aan klaagster en haar echtgenoot gestuurd. In die bevestiging staat: “Hierdoor bevestig ik voor de goede orde de afspraak om op donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur op mijn kantoor te spreken over uw testament. (…) De werkzaamheden worden op uurbasis in rekening gebracht”.

Het gesprek heeft plaatsgevonden. In de periode daarna is er veelvuldig contact via de e-mail geweest tussen klaagster en de notaris. Op 28 mei 2019 heeft (de echtgenoot van) klaagster de notaris bericht dat de concepten nog altijd niet aan hun wensen voldoen. Klaagster en haar echtgenoot wensten niet langer gebruik te maken van de dienstverlening van de notaris.

De notaris heeft zijn werkzaamheden bij klaagster en haar echtgenoot gedeclareerd voor een bedrag van € 1.693,16, welk bedrag door hen is voldaan. Thans staat er nog een einddeclaratie van de notaris open van € 468,10.

Op 16 september 2019 heeft klaagster zich gewend tot de Geschillencommissie voor het notariaat de Geschillencommissie. Omdat klaagster het nog openstaande bedrag van € 468,10 niet in depot heeft gestort bij de Geschillencommissie, heeft de Geschillencommissie op 27 februari 2020 het dossier gesloten.

De klacht

De klacht van klaagster is gebaseerd op de volgende klachtonderdelen:

 • Klaagster verwijt de notaris dat hij onvoldoende heeft uitgevraagd wat haar bedoeling was.
 • De notaris heeft klaagster ongevraagd een nieuw testament opgedrongen.
 • De notaris heeft onvoldoende bij klaagster geverifieerd of zij zich kon vinden in de door hem voorgestelde constructie. Alternatieven zijn niet of nauwelijks besproken.
 • De notaris heeft onvoldoende aandacht gehad voor het hypotheekrecht naar Duits recht dat op de woning rust.
 • De notaris heeft de wijzigingsvoorstellen van klaagster onvoldoende verwerkt. Hierdoor zijn de gewisselde correspondentie en de daarmee gepaard gaande kosten onnodig opgelopen.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1 en 2 Klaagster stelt dat de notaris onvoldoende heeft uitgediept wat klaagsters doel was. Daarnaast heeft hij ongevraagd een conepttestament opgesteld. De kamer gaat hier niet in mee. Uit de afspraakbevestiging blijkt duidelijk dat de afspraak was gemaakt om het testament te bespreken. Klaagster had het kenbaar kunnen maken wanneer zij iets anders voor ogen had. Verder heeft zij nadat de notaris het concepttestament heeft opgesteld niet gemeld dat zij dat niet gewild heeft.

Klachtonderdeel 3 en 5 Klaagster verwijt de notaris dat hij onvoldoende bij klaagster heeft geverifieerd of zij zich kon vinden in de door hem voorgestelde constructie. Volgens de kamer is dit verwijt onterecht. Uit de stukken blijkt dat de notaris, naast de samenvatting en toelichting in zijn e-mail van 10 december 2019, telkens uitgebreid heeft gereageerd op de berichten van klaagster. Verder stelt de kamer dat duidelijk is gemaakt dat de notaris op uurbasis werkte. Mogelijk had de notaris gedurende het proces klaagster duidelijker kunnen waarschuwen dat de kosten opliepen. Maar van een tuchtrechtelijk verwijt is volgens de kamer geen sprake.

Klachtonderdeel 4 Klaagster verwijt de notaris dat hij onvoldoende aandacht heeft besteed aan het feit dat op de woning een hypotheekrecht naar Duits recht rust. Uit de stukken is volgens de kamer niet gebleken dat de notaris onvoldoende aandacht heeft gehad voor het op de woning rustende hypotheekrecht.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant