Uitspraak: Notaris heeft voldoende alert gereageerd

Klaagster maakt de notaris een verwijt over het passeren van de akte. De notaris zou hebben meegewerkt aan het passeren van de akte waarin het appartementsrecht werd geregeld. Echter, werd daarbij het uitsluitend gebruik van het vijfentwintig-meter zwembad met verder aan- en toebehoren geregeld.

Echter, er werd geen geld betaald nu het echtpaar een vermeende schuld (van C) op zich namen ten behoeve van een drietal vennootschappen.

Klaagster is van mening dat de notaris door deze handelswijze en feiten het een en ander had moeten opmerken. De aandelen van C werden steeds doorverkocht voor 1 euro, terwijl voor het appartementsrecht 501.000 euro werd betaald. In het kader van de Wwft had de notaris alert moeten zijn. Doordat de notaris niet heeft ingegrepen en zij de akte van levering heeft gepasseerd, is klaagster steeds verder in de problemen geraakt doordat de verhaalsobjecten uit het zicht raakten.

De notaris heeft aangevoerd dat het zwembad op de privé naam van het echtpaar moest komen, omdat de bank anders niet wilde meewerken aan herfinanciering. Het echtpaar zouden schulden uit de Bv overnemen. De notaris wilde alvorens het passeren het hele dossier compleet hebben met onderbouwde stukken van gemeente, bank en het echtpaar.

Beoordeling

Een notaris is in de uitoefening van zijn beroep gebonden aan tuchtrechtspraak ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die hij als notaris behoort te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve hij optreedt, alsmede ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris niet betaamt.

De kamer zal beoordelen of de notaris heeft gehandeld zoals van een goed notaris wordt betaamt. Gekeken wordt naar de handelswijze bij het passeren van de akte van levering. In de akte is opgenomen hoe de schuldovername zou worden geregeld. Klaagster was noch als bestuurder noch als aandeelhouder betrokken. De notaris mocht meewerken aan de transactie, nu de betreffende partijen die betrokken waren bij de overdracht bevoegd waren.

De notaris heeft daarnaast aangetoond dat hij voldoende alert was. Hij heeft immers met de stukken van onder andere de gemeente kunnen aantonen dat hij alert was. De koopprijs was gelijk aan de WOZ-waarde van het zwembad. De notaris mocht ervan uitgaan dat de stukken klopten. De notaris mocht uitgaan van de informatie uit de gegevens van de Kamer van Koophandel. De klacht is ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant