Uitspraak: Notaris is voldoende alert geweest bij passeren van akte van levering

Klaagster verwijt de notaris dat zij heeft meegewerkt aan het passeren van de akte van levering op 4 december 2015 inzake het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het zwembad met verder aan-en toebehoren, van C aan Y en zijn echtgenote voor een bedrag van € 501.000,-.

Er werd hiervoor alleen geen geld betaald, want Y en zijn echtgenote namen een vermeende schuld van C aan een drietal vennootschappen op zich. Klaagster is van mening dat er bij dit transport allerlei alarmbellen hadden af moeten gaan bij de notaris. Het had de notaris opgevallen moeten zijn dat de aandelen van C steeds van eigenaar wisselden voor één euro, terwijl er € 501.000,- werd betaald voor het appartementsrecht. Ook in verband met de Wwft had de notaris alert moeten zijn, omdat er bij een verrekening als deze sprake kan zijn van witwassen. Doordat de notaris niet heeft ingegrepen en zij de akte van levering heeft gepasseerd, is klaagster steeds verder in de problemen geraakt.

Het verweer

De notaris heeft het volgende aangevoerd. Het zwembad moest op naam van Y en zijn echtgenote in privé komen, anders wilde de bank niet meewerken aan de herfinanciering. Y en zijn echtgenote zouden schulden uit de BV overnemen. De notaris heeft allerlei stukken van de gemeente waarin staat dat de hoogte van de koopprijs van € 501.000,- gerechtvaardigd is. De notaris wilde daarnaast het hele dossier compleet hebben met onderbouwde stukken van gemeente, bank en Y voordat zij wilde passeren. Zij heeft geen enkel moment getwijfeld, anders had zij haar ministerie niet verleend.

De beoordeling

De Kamer oordeelt alleen over de vraag of de notaris heeft gehandeld zoals het een goed notaris betaamt bij het passeren van de akte van levering op 4 december 2015. Volgens de Kamer is vast komen te staan dat de notaris in de akte van levering heeft opgenomen hoe de schuldenovername was geregeld. Klaagster was niet als bestuurder of aandeelhouder betrokken, zodat de notaris mocht meewerken aan de transactie op 4 december 2015. De betreffende partijen die betrokken waren bij de overdracht waren bevoegd. Met de overgelegde producties van Y en de gemeente heeft de notaris aannemelijk gemaakt dat zij voldoende alert was. De koopprijs was gelijk daarnaast gelijk aan de WOZ-waarde van het zwembad. De notaris mocht er ook van uitgaan dat de stukken klopten. Dat achteraf in de civiele procedure bij vonnis van de Rechtbank van 12 oktober 2016 is geoordeeld dat Y niet bevoegd was om F te vertegenwoordigen en de aandelen van C te vervreemden, doet daar niet aan af. De klacht is ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant