Uitspraak: Notaris kan niet worden verweten dat hij niet op de vereiste goedkeuring voor geruisloze inbreng heeft gewezen

Klaagster is bestuurder van drie vennootschappen. De notaris is betrokken geweest bij de oprichting van deze vennootschappen. In de ontwerpakte van een van de vennootschappen is onder meer opgenomen dat de oprichter de door haar genomen aandelen zal volstorten door geruisloze inbreng in de vennootschap van de gehele door haar voor eigen rekening gedreven onderneming. Op 31 mei 2016 is de oprichtingsakte gepasseerd door de notaris.

Eind oktober 2019 heeft de Belastingdienst een aanslag tot naheffing van belastingen over de stakingswinst en inkomsten uit eigen onderneming 2016 aan klaagster opgelegd omdat hij geen bewijs kon aanleveren dat de Belastingdienst goedkeuring had verleend voor de geruisloze inbreng.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij het passeren van de oprichtingsakten. Volgens klaagster heeft de notaris niet geverifieerd of de Belastingdienst toestemming gaf voor de geruisloze inbreng en klaagster ook niet is geïnformeerd over de risico’s van het mogelijk ontbreken van die toestemming.

De beoordeling

De notaris stelt zich op het standpunt dat de belastingadviseur klaagster erop had moeten wijzen dat het verkrijgen van een goedkeurende beschikking van de Belastingdienst vereist is voor geruisloze inbreng.

De kamer stelt voorop dat een notaris die een oprichtingsakte van een vennootschap passeert niet ook tot taak heeft bij de Belastingdienst een goedkeuring aan te vragen voor de geruisloze inbreng. Daarbij speelt mede een rol dat een verzoek aan de belastingdienst ook nog kan worden gedaan nadat een vennootschap is opgericht. In dit geval kan niet worden vastgesteld dat de notaris had kunnen weten dat zijn cliënt geen kennis had over de goedkeuring. De notaris heeft daarnaast wel contact gehad met de belastingadviseur omtrent de vereiste inbrengbalans, deze is vervolgens ook verstrekt door de belastingadviseur. De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant