Uitspraak: Kamer voor het notariaat legt notaris maatregel van ontzetting uit ambt op

Klager is het Openbaar Ministerie. Klager heeft uitvoering gegeven aan een strafrechtelijk onderzoek naar een voorgenomen transactie van anderhalf miljard Venezolaanse Bolivars. Op 13 september is bij een doorzoeking van de auto van een van de verdachten een document aangetroffen. Het gaat om een schriftelijke verklaring van de notaris, voorzien van zijn handtekening en kantoorstempel. In dit document verklaart de notaris dat hij gezien heeft dat de onderneming K BV op de datum van het document anderhalf miljard Bolivars in contanten in bezit heeft.

In een verhoor van de notaris verklaart de notaris dat hij de pallets met biljetten niet in het echt heeft waargenomen. Hij heeft alleen een video te zien gekregen waarin de stapels met biljetten voorbij kwamen.

Op 22 september 2016 heeft een advocaat namens G, de bestuurder van K BV, verklaard dat K BV geen Venezolaanse Bolivars in contanten in haar bezit heeft gehad. Op grond van het feit dat tijdens de doorzoeking van klager geen pallets met Venezolaanse Bolivars zijn aangetroffen, is bij klager het vermoeden ontstaan dat het document, dat was opgemaakt door de notaris vals is opgemaakt om derden ervan te overtuigen dat zij legaal in het bezit waren van anderhalf miljard Venezolaanse Bolivars.

Klager verwijt de notaris misbruik te hebben gemaakt van zijn maatschappelijke functie door een valse verklaring op te stellen. Hiermee is volgens klager het vertrouwen dat het maatschappelijke verkeer moet kunnen hebben in de beroepsuitoefening van de notaris en daarmee ook het vertrouwen in het notariaat geschaad.

De notaris stelt zich op het standpunt dat het klager niet vrijstaat gelijktijdig een strafvervolging in te stellen en een klacht aanhangig te maken wanneer deze procedures zien op dezelfde gedraging. De kamer oordeelt dat het tuchtrecht en strafvervolging niet dezelfde doelen hebben. Het tuchtrecht beschermt de eer en het aanzien van de beroepsgroep.

De notaris erkent daarnaast dat hij met het opstellen van de brief heeft gehandeld in strijd met zijn verplichtingen als notaris. Hij stelt dat hij zich ten tijde van het opstellen niet bewust was van deze schending. De kamer is van oordeel dat de notaris door het opstellen van de brief tuchtrechtelijk gezien een ernstig verwijtbare misstap heeft begaan. Niet alleen omdat hij als notaris schriftelijk heeft verklaard iets te hebben waargenomen wat hij niet met zekerheid wist of kon weten of heeft gecontroleerd, maar ook omdat hij zonder enige vorm van onderzoek naar de herkomst Venezolaanse Bolivars een transactie faciliteerde waarmee een enorme hoeveelheid contant geld gemoeid was. Het feit dat de notaris er pas later achter kwam dat hij ontoelaatbaar handelde doet niet af aan de aard en de omvang van het verwijt.

De kamer is van oordeel dat de maatregel van ontzetting uit het ambt voor de notaris inmiddels onontkoombaar is geworden. Dit komt ook omdat de notaris alleen al in 2018 twee keer voor drie maanden is geschorst. De klacht wordt gegrond verklaard. De kamer legt de notaris de maatregel op van ontzetting uit het ambt.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant