Uitspraak: Notaris krijgt waarschuwing wegens onbehoorlijk handelen

De Kamer voor het notariaat oordeelt dat de notaris onbehoorlijk handelt door niet of veel te laat te reageren naar klager. De notaris krijgt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Het procesverloop

Klager is de zoon van de erflater. Erflater is overleden op 21 mei 2017. Klager heeft geprobeerd contact te krijgen met de notaris omdat hij via het Centraal Testamentenregister heeft gezien dat de notaris het testament van erflater heeft opgesteld. De partner van klager heeft daartoe op 25 september 2020 voor het eerst telefonisch en via de e-mail contact opgenomen met het kantoor van de notaris. Op 5 oktober 2020 heeft zij nogmaals gebeld naar het kantoor en de notaris kort gesproken. Daarna heeft zij op 27 oktober 2020 de notaris weer gesproken, waarbij hij aangaf niet zomaar te kunnen spreken over het testament.

Uiteindelijk heeft klager zich gewend tot zijn gemachtigde met het verzoek namens hem contact op te nemen met de notaris. De gemachtigde van klager heeft op 16 november 2021 een brief gestuurd aan de notaris, vervolgens heeft hij op 7 december 2021 nogmaals een brief gestuurd. Daarna heeft de secretaresse van de notaris per e-mail toegezegd dat een reactie van de notaris begin 2022 zou volgen. Op 20 januari 2022 heeft de gemachtigde een herinnering gestuurd aan de secretaresse en op 9 maart 2022 nogmaals een herinnering. De notaris heeft voor het eerst inhoudelijk gereageerd op 7 juni 2022.

De beoordeling

De notaris handelt onbehoorlijk door niet of veel te laat te reageren naar klager. Het eerste contact is gezocht in september 2020. Vervolgens krijgt klager pas in juni 2022 een eerste inhoudelijke reactie, waarbij de reactie van de notaris meer vragen oproept dan dat antwoorden worden gegeven. Zo heeft de gemachtigde van klager op 16 november 2021 aanspraak gemaakt op het aan klager toekomende deel van de nalatenschap en schrijft de notaris op 7 juni 2022 dat hij begrijpt dat klager een beroep doet op zijn legitieme portie. Op dat moment was klager niet bekend of hij al dan niet erfgenaam was. Daarover heeft de notaris hem tot nu toe nog steeds niet geïnformeerd. De notaris heeft, door geen verweerschrift in te dienen en niet ter zitting te verschijnen, maar te volstaan met een korte reactie, ook naar de kamer toe niet de mogelijkheid genomen om de situatie toe te lichten.

Op de gegrondverklaring van een klacht past in beginsel een tuchtrechtelijke reactie. Gezien de feiten en omstandigheden, waarbij de kamer meeweegt dat de notaris geen tuchtrechtelijk verleden heeft, acht de kamer de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

De beslissing

De kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden verklaart de klacht gegrond en legt de notaris op de maatregel van waarschuwing.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant