Uitspraak: Notaris neemt geen recht van hypotheek op en moet vier ton terugbetalen

Een notaris heeft in 2006 een leningsakte opgemaakt. Hij deed dit voor een hoogbejaarde cliënt die een bedrag van ruim vier ton uitleende aan zijn zoon. De zoon had dit geld nodig omdat hij problemen had met de Belastingdienst. Als onderpand voor de lening verkreeg cliënt een recht van hypotheek op het landhuis en kantoorpand van de zoon.

Geen sprake van recht van hypotheek, maar een positieve/negatieve hypotheekverklaring

Nadat hij de leningsakte heeft gepasseerd, blijkt dat de hypotheek op de woning niet in de akte is opgenomen. Tevens ging het hier niet om een hypotheekrecht, maar om een positieve/negatieve hypotheekverklaring. Dit is een verklaring die stelt dat er geen hypotheek wordt gevestigd op een pand ten behoeve van derden. Het bedrag van ruim vier ton is direct aan de Belastingdienst overgemaakt om een schikking te betalen. Kort daarna is de zoon failliet verklaard. De zoon betaald de lening dus niet terug. Executie van het kantoorpand leverde nog geen twintig duizend euro op. De hoogbejaarde cliënt van de notaris is in 2010 overleden.

Door de verklaring van hypotheek ontbrak harde zekerheid

Het Gerechtshof stelt dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld door de hypotheekrechten op de woning niet op te nemen in de leningsakte. Door een positieve/negatieve hypotheekverklaring op te nemen, ontbrak de harde zekerheid voor de leningsakte. De notaris had hiervoor gebruik moeten maken van het recht van hypotheek. Daarnaast had hij, in het kader van zijn zorgplicht, zijn hoogbejaarde cliënt moeten wijzen op de risico’s van deze constructie. Door geen gebruik te maken van een hypotheekrecht, kwam de terugbetaling van de lening in het geding.

Een derde hypotheek op de woning

Op de woning waren al twee hypotheken ten gunste van de bank gevestigd en ook nog een derde hypotheek ten gunste van de BV van de zoon. In de leningsakte is deze derde hypotheek ten onrechte niet vermeld. De door dezelfde notaris gepasseerde hypotheekakte voor die derde hypotheek, bevatte echter een fout. Hierdoor werd deze nietig verklaard. Achteraf blijkt de situatie in de leningsakte dus toch juist te zijn. Echter geeft dit alles volgens het Gerechtshof blijk van ‘een notaris die het met de zorgvuldigheid niet zo nauw neemt’.

Gerechtshof veroordeelt tot volledige terugbetaling

De executeur die verantwoordelijk is voor de nalatenschap, verwijt de notaris dat hij zijn zorgplicht heeft geschonden. Hij probeert via de rechter de niet terugbetaalde lening terug te halen bij de notaris. Eerder oordeelde de rechtbank Gelderland nog dat de notaris ‘slechts’ 44 duizend euro moest terugbetalen vanwege het schenden van zijn zorgplicht. Nu heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep bepaalt dat hij het volledige tekort van de lening, 392 duizend euro, moet vergoeden. Het Gerechtshof kijkt hiervoor naar de hypothetische situatie dat er wel een hypotheekrecht gevestigd is. In die situatie was er voldoende geld geweest om de volledige lening terug te betalen aan de cliënt en dus moet de notaris opdraaien voor het volledige tekort.

Hier kunt u de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant