Uitspraak: Notaris schiet te kort bij zorgvuldigheid

Deze zaak draait om een geschil tussen meneer A en zijn tante, waarbij de notaris centraal staat. De tante maakte een uiterste wilsbeschikking in 2010, maar latere wijzigingen roepen vragen op over haar wilsbekwaamheid.

Onaangekondigd huisbezoek door notaris

Ruim zes jaar later, in 2016, had de tante een gesprek met meneer A en de notaris. Een herziende akte werd opgesteld waarbij de tante haar testament wijzigde en meneer A bevoordeelde. Binnen een week volgde een onverwacht huisbezoek van de notaris, wat leidde tot nog een testamentwijziging. De tante bleek te twijfelen aan de gelijke verdeling onder neven en nichten.

Dementie en testamentwijziging

In januari 2015 werd Alzheimer bij de tante vastgesteld, wat haar vermogen om haar belangen te begrijpen beïnvloedde. In juni 2016 werd een testament opgesteld waarbij zij al haar erfgenamen tot enige erfgenamen benoemde, conform de wet.

Notaris’ verantwoordelijkheid

De notaris draagt een zware verantwoordelijkheid om te controleren of aan wettelijke vereisten is voldaan voor rechtsgevolgen. Bij twijfel over wilsbekwaamheid moet hij nader onderzoek doen.

Kritiek op notaris’ handelen

De notaris was op de hoogte van de tante’s leeftijd en eerdere volmacht aan meneer A. Desondanks beoordeelde hij haar wilsbekwaamheid niet grondig genoeg bij de laatste wijziging. Het huisbezoek riep vragen op, vooral gezien de tante’s leeftijd en twijfels.

Beslissing van de Kamer voor het Notariaat

De Kamer oordeelde dat de notaris tekortschoot in het beoordelen van de laatste wijziging en terechtwijzing volgde. Het huisbezoek en de ingrijpende wijziging zonder medisch advies werden als ernstige fouten beschouwd. De klacht werd gegrond verklaard en de notaris kreeg een berisping.

Link naar volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant