Uitspraak: Notaris uit ambt gezet wegens rol bij erfenis

Een vrouw is eind juli 2016 overleden. Zij was 76 jaar en verbleef onder verdachte omstandigheden in een verzorgingstehuis. De huisarts van de vrouw is later met haar dochter getrouwd. De arts zou een te hoge dosis morfine hebben toegediend. Het OM is daarom een strafrechtelijk onderzoek naar de arts gestart.

Een aantal weken voor de dood van de vrouw is de nalatenschap onder toeziend oog van de notaris ondertekend. De notaris was een bekende van de huisarts (een vriend van de schoonzoon van de overleden vrouw).

Tijdens het opstellen van het testament heeft de notaris nauwelijks overleg gepleegd met de vrouw. De vrouw is van Franse herkomst, maar spreekt voornamelijk Duits. Sinds 2015 woonde de vrouw in Nederland.

De dochter en de arts onderhielden het contact over de nalatenschap. Dochter was de bewindvoerder van moeder en ook de enige erfgenaam. Het stel heeft het concepttestament van moeder op enig moment onder ogen gekregen. Voordat verifiëring plaatsvond heeft de notaris niet bij de moeder gecontroleerd of zij de inhoud van de akte begreep. Op het moment dat de akte werd gepasseerd, was er ook geen tolk aanwezig.

Hoger beroep tegen oordeel van Kamer voor het Notariaat

De Kamer had een schorsing van twee weken opgelegd. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) was het niet eens met deze relatief lage straf. Volgens het BFT heeft de notaris op meerdere vlakken onzorgvuldig gehandeld, zowel bij het opmaken van een (levens)testament als bij de volmacht. Daarnaast wordt de notaris ook strafrechtelijk door het OM vervolgt. De notaris wordt verdacht van het valselijk opmaken van akten.

Oordeel hof

De notaris is ernstig tekortgeschoten in zowel zijn zorgplicht, informatieplicht als de belehrungsplicht. Bij een aantal gesprekken over het testament was moeder niet aanwezig. De notaris heeft daarnaast nooit alleen met de vrouw gesproken over haar eigen testament. De dochter en de man (de huisarts) waren altijd aanwezig.

Op het moment dat de arts een huwelijk aanging met de dochter van de vrouw, kreeg hij een financieel belang bij de erfenis. De notaris heeft hier onvoldoende rekening mee gehouden. De notaris had onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid aan de zijde van de vrouw. Zij woonde immers in een tehuis voor dementerenden en stond ook onder bewind. Er had een diepgravend onderzoek moeten plaatsvinden.

De notaris heeft aangevoerd dat hij geen moment heeft getwijfeld aan enige wilsonbekwaamheid van de vrouw. Hij is volledig afgegaan op het oordeel van het echtpaar. Volgens de notaris werden er geen belangen van mogelijke derden geschaad door het opmaken van het drietal akten. Deze akten zijn opgemaakt in opdracht van dochter.

Het hof komt tot het oordeel dat de notaris uit zijn ambt moet worden gezet wegens de nalatigheid rondom de erfenis van vrouw. De notaris heeft de volgende kernwaarden geschonden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid en zorgvuldigheid. Door alleen af te gaan op de informatie en het handelen van dochter en geen rekening te houden met de belangen en kwetsbare positie van moeder, heeft hij zich niet als een kritisch notaris opgesteld. Hij had moeten inzien dat dochter en de schoonzoon (in)direct een belang hadden bij de aktes.

Het hof bekrachtigt de uitspraak van de Kamer voor het Notariaat. Zij vindt echter wel dat een schorsing een te lichte maatregel is. Omdat sprake is van ernstige verwijten, wordt het zwaarste middel opgelegd: een ontzetting uit het ambt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht of vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant