Uitspraak: Notaris voldoet niet aan zijn onderzoeksplicht bij opstellen akte

De broer van Notaris M (hierna: “De broer”) is samen met meneer K een lening aangegaan met meneer P. De broer en K zouden € 30.000,- ontvangen van meneer P. Een kantoorgenoot van Notaris M, mr. G heeft vervolgens de akte van geldlening gepasseerd op 20 augustus 2015. De broer en meneer K zijn hoofdelijk verbonden tot terugbetaling van de geleende geldsom aan meneer P. Enkele jaren daarvoor, in 2013-2014, is De broer zowel zakelijk als privé in het buitenland failliet verklaard.

De broer licht wereldwijd mensen voor miljoenen op

Meneer K en meneer P hebben De broer meerdere malen verzocht de geleende som terug te betalen zoals is overeengekomen maar De broer is onvindbaar. Meneer K dient daardoor het volledige bedrag terug te betalen aan meneer P, samen met het overeengekomen rentebedrag van € 5.000 en de verschuldigde boetes. Op het moment van passeren van de akte vertrouwden meneer K en meneer P De broer nog. Nu is echter bekend geworden dat De broer wereldwijd mensen miljoenen afhandig heeft gemaakt door middel van niet bestaande projecten.

Omdat meneer K van mening was dat Notaris M nalatig heeft gehandeld, heeft hij verschillende keren contact opgenomen met het notariskantoor waar hij werkzaam was. Notaris M heeft slechts 1 keer gereageerd op meneer K. Uiteindelijk hebben meneer P en meneer K op 2 januari 2017 een gesprek gehad met Notaris M. Hij zou dit gesprek hebben opgenomen en doorsturen naar meneer P en meneer K. Dit is echter, ondanks herhaalde verzoeken, nooit gebeurd. Volgens meneer K moet Notaris M hebben geweten dat De broer in privé failliet was. Mr. G heeft geen reactie willen geven.

Notaris zou onderzoeksplicht geschonden hebben

Meneer P en meneer K hebben het notariskantoor aansprakelijk gesteld voor de door hun geleden schade. Volgens meneer K heeft Notaris M ernstig nalatig gehandeld en zijn onderzoeksplicht geschonden. Hij heeft samen met mr. G willens en wetens een akte van geldlening gepasseerd ten behoeve van De broer, terwijl zij wisten van zijn privé faillissement. Meneer K was hoofdelijk verbonden voor terugbetaling van de geldsom. Hierdoor liep hij een extra risico waar Notaris M hem op had moeten wijzen.

Notaris M verweert zich tegen de stellingen van meneer K door te stellen dat zijn broer al lange tijd in Singapore woonde en in 2013 heeft laten weten dat zijn bedrijf failliet was. Meneer K kende hem al jaren en wist vaak beter dan Notaris M wanneer De broer in Nederland was. Notaris M heeft in december 2015 een brief ontvangen van de advocaat van meneer K en meneer P waaruit bleek dat De broer ook privé failliet was. Dit was niet bekend bij Notaris M. De toon van de e-mailberichten en telefoontjes van meneer K werd daarna steeds grimmiger, waarbij zelfs werd gedreigd met het inschakelen van de media en de goede naam van de notaris en kantoor te besmeuren. Deze bedreigingen bleven maar komen waarnaar Notaris M aangifte heeft gedaan wegens afpersing en bedreiging met smaad.

Kamer: Notaris heeft niet voldaan aan de onderzoeksplicht bij opstellen van akte van geldlening

De Kamer voor het Notariaat dient in deze procedure te beoordelen of Notaris M tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Volgens de kamer heeft Notaris M bij het opstellen van de akte van geldlening en de voorbereiding daarvan niet voldaan aan de minimaal te stellen eisen. Notaris M heeft zijn zorgplicht onvoldoende in acht genomen. Notaris M was op de hoogte van het feit dat De broer zakelijk failliet was. Notaris M heeft daarnaast aangevoerd dat hij samen met zijn secretaresse de akte van geldlening heeft opgesteld. De voorbereidingen werden onder zijn verantwoordelijkheid verricht. Hij heeft mr. G daarnaast niet geïnformeerd over het zakelijke faillissement van De broer.

De Kamer vindt het echter niet aannemelijk dat Notaris M wist van het privé faillissement van De broer. Maar, nu het contact via Notaris M liep, diende hij wel nog meer werk te maken van zijn onderzoeksplicht. Door de familieverhouding had Notaris M extra voorzichtig moeten zijn. Doordat hij teveel is afgegaan op de wetenschap dat partijen elkaar al een lange tijd kenden, heeft hij het belang van meneer K uit het oog verloren. Notaris M heeft daardoor niet gehandeld zoals van een behoorlijk notaris mag worden verwacht en heeft zijn zorgplicht en onderzoeksplicht geschonden. De Kamer verklaart de klacht van meneer K gegrond en acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant