Uitspraak: Notaris wordt verweten dat hij niet heeft voldaan aan onderzoeksplicht bij veilingprocedure

Klager is bij vonnis veroordeeld tot betaling van een betalingsachterstand aan de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE). Op 15 april 2021 heeft de notaris de opdracht gekregen van de VvE om over te gaan tot executoriale verkoop van de woning van klager.

Het notariskantoor heeft klager vervolgens op de hoogte gesteld van de veilingopdracht. Klager is verzocht een afspraak te maken voor een bespreking, dan wel schriftelijk aan te geven of en zo ja welke maatregelen hij heeft genomen om de veiling te voorkomen. Klager heeft vervolgens in meerdere e-mails te kennen gegeven van mening te zijn dat de verkoop van de woning wederrechtelijk is en deze per direct dient te worden gestaakt.

Op 8 september 2021 heeft de veiling van de woning plaatsgevonden. Het restant van de executieopbrengst is aan klager overgemaakt.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij bij de veilingprocedure niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. De VvE is als opdrachtgever cliënt van het kantoor. De VvE is crimineel, zij verduistert al jaren stukken en maakt zich schuldig aan oplichting. Ook stelt klager dat de notaris slecht heeft gecommuniceerd en hem onprofessioneel heeft bejegend en te lang heeft gewacht met het overmaken van het aan klager toekomende deel van de opbrengst.

De beoordeling

Meewerken aan executieveiling

De kamer overweegt dat omdat op de notaris een ministerieplicht rustte, hij mocht en moest meewerken aan de veiling. De notaris heeft klager meerdere malen erop gewezen dat hij een executiegeschil kon starten, welk advies klager niet heeft opgevolgd. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Bejegening

Wat betreft de klacht over de bejegening oordeelt de kamer dat vast is komen te staan dat de toonzetting van klager in diverse e-mailberichten niet louter zakelijk was. Hij beledigde en bedreigde de kantoormedewerkers. De notaris heeft daarop zich genoodzaakt gevoeld om klager niet meer telefonisch te woord te staan, maar alleen per e-mail. Het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Late betaling

Door het verzoek van de hypotheekhouder om een gerechtelijke rangregeling heeft de notaris niet direct tot uitbetaling mogen overgaan. De vertraging die daardoor ontstaan is, kan de notaris niet worden aangerekend. Ook het laatste klachtonderdeel is ongegrond.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant