Uitspraak: Ondanks gegrondverklaring geen maatregel voor accountant

Betrokkene is in 2009 zijn eigen accountantskantoor begonnen. In 2010, 2011 en 2012 heeft hij voor NV1, dat actief is in de lingeriehandel, de jaarrekeningen samengesteld en van een samenstellingsverklaring voorzien. NV1 maakt samen met NV2 onderdeel uit van Group1 van de familie D.

Op een gegeven moment heeft D betrokkene gevraagd of hij de jaarrekening 2013 van NV1 had. Betrokkene heeft aangegeven dat hij een draft met een resultaat van circa 4 miljoen winst had, maar dat dit resultaat zou veranderen wanneer het ontbrekende bankstatement ingeboekt ging worden. D heeft aangegeven deze te willen, nadat betrokkene de term draft en de naam van het accountantskantoor eraf had gehaald. Zo geschiedde.

In 2014 is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de familie D en enkele van hun vennootschappen. Dit heeft geleid tot een veroordeling van twee hoofdverdachten voor het medeplegen van valsheid in geschift, oplichting en witwassen. Betrokkene is in dit onderzoek als een verdachte gehoord, uiteindelijk is betrokkene een schikking overeengekomen met het OM.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene dat hij op verzoek van zijn cliënt een conceptjaarrekening van NV1 heeft opgestuurd naar deze cliënt waarbij de term ‘draft’ en de naam van zijn accountantskantoor zijn verwijderd, terwijl hij wist dat dit concept zou worden gebruikt door derden en de cijfers in het concept materieel zouden afwijken van de definitieve cijfers.

Het verweer

Betrokkene stelt dat hij het opschrift draft en de naam van het accountantskantoor heeft laten weghalen van de concept-jaarrekening omdat hij wilde voorkomen dat hij door derden in verband zou kunnen worden gebracht met die conceptjaarrekening terwijl die nog niet was afgerond. Betrokkene stelt dat het – achteraf bezien – beter was geweest als hij de term ‘draft’ wel op het stuk had laten staan.

De beoordeling

De Accountantskamer is van oordeel dat voor betrokkene duidelijk moest zijn dat sprake was van een onvoldragen stuk omdat een aantal bankstatements nog niet was verwerkt in de jaarrekening. Dit stuk heeft hij, wetende waarvoor zijn cliënt het wilde gebruiken, bovendien verstrekt zonder daarin de aanduiding “concept” op te nemen. Betrokkene heeft daardoor in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van integriteit. De klacht is in zoverre gegrond.

Dat betrokkene ook de naam van het accountantskantoor van het document heeft laten verwijderen levert, gelet op het bepaalde in paragraaf 6 van Standaard 4410, geen tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging op, zodat de klacht op dit punt ongegrond is.

De maatregel

Klager heeft al eerder een klacht ingediend over betrokkene, in deze zaak ging het om samenstellingsverklaringen voor de jaarrekeningen over de jaren 2010, 2011 en 2012 van NV1. In deze procedure is aan betrokkene de maatregel van waarschuwing opgelegd. In de stukken en op de zitting is uitvoerig uiteengezet dat het indienen van de eerste klacht voor betrokkene zowel in privé als zakelijk zeer ernstige gevolgen heeft gehad. Dat de persoonlijke gevolgen voor betrokkene groot zijn is door klager niet weersproken. Met het oog op dit gegeven wordt aan betrokkene geen maatregel opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant