Uitspraak: Onduidelijkheden in onderzoek naar wilsbekwaamheid

Een testament en levenstestament zijn juridische documenten die nauwkeurige zorg en aandacht vereisen bij het opstellen en passeren. In het geval van Notaris A ontstond er echter controverse over de zorgvuldigheid van het wilsbekwaamheidsonderzoek bij het passeren van het levenstestament van mevrouw F. De klacht ingediend door vier familieleden bracht verschillende tekortkomingen aan het licht die hebben geleid tot tuchtrechtelijke kritiek op Notaris A.

Gebrek aan adequate beoordeling van wilsbekwaamheid

Het eerste klachtonderdeel verwijt Notaris A dat hij te zeer vertrouwde op informatie van een kandidaat-notaris, zonder zelf een gedegen wilsbekwaamheidsonderzoek uit te voeren. Het tweede klachtonderdeel betreft het ontbreken van een noodzakelijk diepgaander onderzoek naar de wilsbekwaamheid van mevrouw F.

De KNB’s stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid

Bij het passeren van een levenstestament is er een tuchtrechtelijke norm, mede bepaald door de KNB’s ‘Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid‘. Hierin heeft de notaris een redelijke beoordelingsvrijheid, gebaseerd op zijn eigen waarnemingen. Bij twijfel over wilsbekwaamheid is nader onderzoek noodzakelijk.

Belangrijke factoren die nader onderzoek vereisen

In dit geval waren er verschillende factoren die de noodzaak tot nader onderzoek naar de wilsbekwaamheid van mevrouw F benadrukten volgens het stappenplan. Mevrouw F was 83 jaar oud en vertoonde beginnende dementie. Bovendien was het haar buurvrouw en tevens huishoudhulp die het testament aanvroeg. Dit document gaf de buurvrouw en haar man volmacht over financiële en medische aangelegenheden.

Onduidelijkheden en ontbrekende documentatie

Hoewel Notaris A van mening was dat mevrouw F wilsbekwaam was, ontbreken in zijn aantekeningen cruciale details over hoe hij tot deze conclusie is gekomen. Het stappenplan eist dat de beoordeling en het overleg in het cliënt-dossier en de akte worden vastgelegd. Deze eisen zijn in dit geval niet voldoende nageleefd, wat resulteerde in een gebrek aan inzicht in het beoordelingsproces.

Tuchtrechtelijke beoordeling van wilsbekwaamheid

De Kamer oordeelde dat Notaris A onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld en tuchtrechtelijk verwijtbaar was. De klachtonderdelen één en twee werden gegrond verklaard vanwege het ontbreken van een adequate beoordeling van de wilsbekwaamheid en gebrek aan documentatie. Klachtonderdeel drie, over het waarborgen van toezicht op volmachtgebruik, werd als ongegrond beschouwd omdat er geen bewijs was van schending van zorg- of inlichtingenplicht.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant