Uitspraak: Klager verwijt notaris onvoldoende onderzoek te hebben gedaan naar wilsbekwaamheid van vader

Deze uitspraak draait om het onderzoek naar de wilsbekwaamheid door de notaris. In juni 2020 is klaagster tijdens een gerechtelijke procedure inzake onder curatelestelling ervan op de hoogte geraakt dat haar vader op 23 september 2019 bij notariële akte algehele volmacht heeft gegeven aan zijn (niet-erkende) dochter. De notaris heeft deze notariële volmacht gepasseerd.

De klacht

Op 7 december 2020 was klaagster als verzoekster aanwezig op een zitting bij de rechtbank Amsterdam betreft onderbewindstelling van vader. Tijdens deze zitting werd een medische verklaring uit mei 2019 ingebracht waaruit bleek dat vader al driekwart jaar voor het moment van het passeren van de volmacht wilsonbekwaam was. Vader lijdt aan vasculaire dementie en Alzheimer. De dochter zorgde al geruime tijd voor vader en volgens klaagster heeft de dochter de notaris opzettelijk informatie heeft onthouden, waarmee zij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en ouderenmisbruik.

De volmacht is door de medische verklaring volgens klaagster onrechtmatig tot stand gekomen. Er waren voor de notaris voldoende indicatoren aanwezig om gebruik te maken van het Stappenplan, waarna de notaris een arts had moeten inschakelen.

Het verweer

De notaris stelt dat geen arts is ingeschakeld omdat hier geen aanleiding toe was. Vader maakte volgens de notaris een volkomen normale indruk. Hij was netjes gekleed, kwam zelfstandig binnen lopen en kon ook over andere zaken als genoemd in de akte een normaal gesprek voeren. Ook de kandidaat-notaris is niets bijzonders opgevallen; vader kon volgens haar duidelijk kenbaar maken wat hij wel en niet wilde. Hij was consistent in zijn wensen. De inhoudelijke bespreking is alleen met vader gevoerd.

De beoordeling

De kamer stelt voorop dat de notaris bij elke akte de wilsbekwaamheid van de betrokkene moet beoordelen. Het komt daarbij in eerste instantie aan op de eigen waarneming van de notaris, die daarvoor een redelijke beoordelingsvrijheid toekomt. Bij gerede twijfel aan de wilsbekwaamheid is in het algemeen verder onderzoek aangewezen. Het Stappenplan biedt bij twijfel een handreiking. Van belang is dat niet wordt gekeken naar de vraag of de betrokkene destijds wilsonbekwaam was, maar dat wordt gekeken of voor de notaris duidelijk aanleiding had om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van de betrokkene.

Volgens de kamer staat voldoende vast dat zowel in de eerste bespreking als bij het passeren de vereiste aandacht is besteed aan de vraag of vader bekwaam was om zijn wil te bepalen. Volgens de kamer is niet gebleken van kenbare indicatoren die aanleiding gaven tot het volgen van het Stappenplan en het inschakelen van een arts.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant