Uitspraak: RA krijgt waarschuwing wegens onzorgvuldig en onbekwaam handelen

De Accountantskamer oordeelt dat een RA onvoldoende aan zijn cliënt heeft uitgelegd wat er allemaal valt onder zijn takenpakket en welke werkzaamheden er buiten zijn professionele verantwoordelijkheid valt als administratiekantoor. Dit levert de RA een waarschuwing op.

Aanleiding

In de opdrachtbevestiging van het accountantskantoor zijn de administratieve werkzaamheden van de aanbestedende dienst vastgelegd. Ook bij complexe vraagstukken had de opdrachtgever regelmatig contact met de RA. Op een gegeven moment dacht een klant dat er een fout was geslopen in de btw-aangifte van zijn bedrijf en leed hij verlies. Er werd een groot bedrag aan voorbelasting geheven toen het bedrijf van belastbaar naar belastingvrij ging. De accountant vertelde de klant dat dit niet schadelijk was en dat dit alleen zorgde voor een liquiditeitsprobleem. Ook liet hij de klant weten dat hij niet betrokken was bij de aangifte omzetbelasting.

De klant liet het er niet bij zitten en diende een klacht in bij de Accountantskamer. Hij legde aan uit dat RA hem misleid had door de indruk te wekken dat hij opdracht had gegeven aan een accountantskantoor. Hij zei ook dat RA hem aanzienlijke financiële schade had berokkend als gevolg van de werkzaamheden die onder zijn verantwoordelijkheid werden uitgevoerd.

Oordeel Accountantskamer

Met betrekking tot het eerste onderdeel van de klacht oordeelde de Accountantskamer dat de opdrachtgever de opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken door RA niet voldoende had aangetoond. Anderzijds is de Accountantskamer van oordeel dat de RA de klant onvoldoende duidelijk heeft uitgelegd wat wel tot zijn taak als accountant behoorde en welke werkzaamheden buiten zijn professionele verantwoordelijkheid om door een administratiekantoor zouden worden verricht. Een accountant zou deze duidelijkheid van een vastgoedonderneming verwachten. Door deze onduidelijkheid en diffuse opzet van samenwerking met overheidsinstanties schendt RA de beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Met betrekking tot financiële schade heeft de Accountantskamer geoordeeld dat het tuchtreglement alleen betrekking heeft op de vraag of de betrokken accountant de beroepsregels die gelden voor accountants heeft nageleefd. Een civiele rechter moet beslissen of de accountant aansprakelijk is voor schade en hoeveel de schade is. Dus dat deel van de klacht is ongegrond.

Klachten zijn (deels) gegrond en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen. De Accountantskamer heeft vastgesteld dat de waarschuwingsactie redelijk en passend was. De RA zou de beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid hebben geschonden door de diensten die zij niet verleende in haar verantwoordelijkheden als auditor niet volledig te verwoorden. Ook is in overweging genomen dat de accountants tijdens de hoorzitting gehoorzaamheid hebben getoond en hebben aangekondigd dat zij de zaak intern zullen bespreken.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant