Uitspraak: Raad oordeelt dat de makelaar een ongepaste opmerking heeft gemaakt

In het voorjaar van 2016 heeft de makelaar de opdracht aangenomen om te adviseren en te bemiddelen bij het saneren van kassen en de latere verkoop van de gepachte grond. Daarbij is een courtage van 3,5% afgesproken.

Op 13 maart 2018 heeft de makelaar een factuur gestuurd naar klager. Hierin is de courtage opgenomen. Klager heeft echter geweigerd dit bedrag te betalen. Waarna hij door de kantonrechter is veroordeeld tot betaling van de in rekening gebrachte courtage.

De klacht

Klager is van mening dat de makelaar de regels van de Erecode heeft overtreden door:

  • te dreigen dat hij naar de belastingdienst gaat en aldaar melding maakt dat de opsplitsing van de koopsom in de koopakte niet juist was en is opgenomen om zodoende minder belasting te betalen;
  • de overeenkomst “Opdracht tot dienstverlening” niet goed uit te leggen aan beklaagde.

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel stelt de Raad vast dat beklaagde heeft gedreigd melding bij de belastingdienst te doen van de wijze waarop de transactie in opdracht van klager is uitgevoerd. De Raad acht een dergelijke uitlating ongepast en niet overeenkomstig hetgeen een behoorlijk makelaar betaamt. Dit klachtonderdeel wordt dan ook gegrond verklaard.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel ziet de Raad geen reden anders over de courtage te oordelen dan de kantonrechter. Voldoende staat vast dat van tevoren niet duidelijk was hoe het verkoopproces zich zou ontwikkelen en dat klager zich hier ook van bewust was, maar dat wel een duidelijke provisieafspraak is gemaakt. Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond.

De beslissing

De Raad verklaart het eerste klachtonderdeel gegrond. Aan de makelaar wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant