Uitspraak: Rabobank moet boeten: zorgplichtschending en verzekeringen

Deze zaak betreft een situatie waarin een huisbezitter met een loods op zijn terrein en eigenaar van een transportbedrijf, te maken krijgt met een verzekeringsschade. De Rabobank fungeert hier als tussenpersoon. Er worden vraagtekens gezet bij de zorgplicht van de bank.

Rabobank als tussenpersoon

In 2003 koopt de heer een huis met een loods op het terrein, die later wordt gebruikt voor zijn transportbedrijf. Rabobank fungeert als tussenpersoon en sluit een verzekering af bij Interpolis genaamd ‘Alles in één Polis’. Het verhaal ontvouwt zich in de loop van de tijd, met veranderingen in het gebruik van de loods en wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden.

Verzekering en veranderingen

Het beleid van de verzekering wijzigt in 2017, waardoor schade als gevolg van zakelijk gebruik van bijgebouwen niet meer wordt gedekt. Het kleinschalige zakelijke gebruik blijft wel onder de dekking vallen. Een brand in de loods leidt tot aanzienlijke schade, maar Interpolis weigert uit te keren vanwege het type gebruik. De heer benadert Rabobank, die verantwoordelijk wordt gesteld voor nalatigheid.

Juridisch gevecht

De heer start een juridisch proces tegen zowel Rabobank als Interpolis. De rechter oordeelt dat Interpolis vrijuit gaat, omdat de dekking van het beleid al bekend was tijdens het sluiten van de overeenkomst. Echter, de Rabobank wordt aansprakelijk gesteld omdat zij op de hoogte was van het transportbedrijf dat gebruik maakte van de loods. De rechter vindt dat Rabobank had moeten waarschuwen voor een mogelijk ontoereikende dekking.

Eindoordeel en verdeelde schuld

Rabobank wordt 50% verantwoordelijk gehouden voor de schade, terwijl de heer de andere helft moet dragen. Hoewel de communicatie van Rabobank via de berichtenbox van de heer verliep en hij op de hoogte had kunnen zijn van de gewijzigde voorwaarden, wordt de bank aansprakelijk gehouden voor het verzuimen van een waarschuwing over dekking.

Het belang van transparante en duidelijke communicatie tussen financiële tussenpersonen zoals Rabobank en klanten bij het afsluiten van verzekeringspolissen wordt duidelijk in de zaak. Het toont aan dat het essentieel is dat tussenpersonen de verantwoordelijkheid hebben om klanten te informeren over de mogelijke risico’s en dekking van hun polissen.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant