Uitspraak: Rood&Burgh handelt in strijd met zorgplicht en moet schade vergoeden

Rood&Burgh handelt in strijd met zorgplicht en moet schade vergoeden

Meneer X en mevrouw Y hebben een nieuwe woning gekocht. Voor de financiering wenden zij zich tot Rood&Burgh die optreedt als hun adviseur. Op 18 juli 2017 tekenen zij de koopovereenkomst. In deze overeenkomst staat dat de verkoper de overeenkomst kan ontbinden wanneer de financiering op 22 augustus 2017 nog niet rond is.

Op 28 juli 2017 heeft mevrouw Y de koopovereenkomst en het taxatierapport van de woning doorgestuurd naar Rood&Burgh. Daarnaast informeert zij naar de voortgang van de hypotheekaanvraag. De adviseur laat diezelfde dag nog weten dat hij binnen een week een hypotheekvoorstel verwacht.

Op 9 augustus neemt mevrouw Y opnieuw contact op met Rood&Burgh om te vragen of de financiering al rond is. Dit is nog niet het geval. De reden hiervoor is volgens hem dat hij nog geen akkoord heeft van de geldverstrekker. Dit zou komen door de grote drukte bij de bank. Mevrouw Y vraagt daarom uitstel van de ontbindende voorwaarden aan bij de verkoper. De verkopende makelaar laat op 29 augustus weten dat het uitstel verleent kan worden tot 1 september 2017.

Op 4 september 2017 laat de adviseur aan de verkopende makelaar weten dat de stukken door de bank voor akkoord zijn bevonden. Ruim een week later, op 13 september, neemt de verkopende makelaar rechtstreeks contact op met meneer X en mevrouw Y. Hij laat weten dat de notaris nog steeds niet de benodigde stukken heeft ontvangen en vraag hen er met spoed achteraan te gaan. Vervolgens worden zij door de makelaar in gebreke gesteld en ze krijgen tot 27 september de tijd om alles in orde te maken. Lukt dit niet dan moeten ze een boete betalen van ruim €8.900.

Meneer X en mevrouw Y gaan opzoek naar een andere adviseur. Deze krijgt het niet voor elkaar om voor de gestelde deadline alles in orde te krijgen. Uiteindelijk wordt op 9 oktober 2017 de akte van hypotheek gepasseerd waarmee de financiering eindelijk geregeld is.

Meneer en mevrouw maken bezwaar tegen factuur Rood&Burgh

Op 20 oktober 2017 ontvangen meneer en mevrouw een nota van Rood&Burgh. De adviseur brengt €2.500 in rekening voor de werkzaamheden die zijn verricht. Begin november heeft de gemachtigde van meneer X en mevrouw Y bezwaar gemaakt tegen de factuur. Een maand later heeft de gemachtigde een klacht ingediend. Rood&Burgh laat in reactie op de klacht weten dat zij geen aansprakelijkheid zullen accepteren.

Schending zorgplicht als grondslag voor klacht bij Kifid

Dit bericht is voor meneer X en mevrouw Y aanleiding om een klacht in te dienen bij het Kifid. In deze klacht vorderen zij een bedrag van ruim €16.000. De klacht onderbouwen zij door te stellen dat Rood&Burgh haar zorgplicht heeft geschonden. In de eerste plaats omdat Rood&Burgh aan hen had bevestigd dat alles voor de financiering rond was. Dit bleek niet het geval te zijn waardoor ze een boete hebben moeten betalen aan de verkopende partij.

Daarnaast is Rood&Burgh tekort geschoten in de communicatie. De adviseur had tijdig moeten aangeven dat de financiering nog niet rond was. In dat geval hadden meneer X en mevrouw Y de schade kunnen beperken.

Behandeling van klacht door Kifid

De vraag die het Kifid in deze zaak moet beantwoorden is of Rood&Burgh haar zorgplicht heeft geschonden. En wanneer dat het geval is, welke schade daardoor is ontstaan.

In de eerste plaats stelt het Kifid vast dat tussen meneer X en mevrouw Y en Rood&Burgh een overeenkomst van opdracht bestaat. Deze overeenkomst brengt mee dat Rood&Burgh als adviseur een zorgplicht heeft jegens meneer X en mevrouw Y. Deze zorgplicht brengt mee dat Rood&Burgh eventuele problemen met de financieringsaanvraag tijdig aan zijn cliënten meldt.

Vertraging in de financieringsaanvraag

In de klacht stellen X en Y dat zij door de ten onrecht gewekte verwachting door hun adviseur schade hebben geleden. Rood&Burgh had hen moeten wijzen op de mogelijkheid dat de financiering niet tijdig geregeld zou zijn. X en Y voeren aan dat de adviseur over alle informatie beschikte en hier dus uitlatingen over kon doen.

Rood&Burgh verweert zich door te stellen niet verantwoordelijk te zijn voor de schade. De hypotheekaanvraag liep vertraging op vanwege de beoordeling van de financiering door de bank. Aanleiding van de vertraging was een persoonlijke lening die meneer X had bij de bank. De adviseur stelt dat X deze lening heeft verzwegen en daarom niet over alle informatie beschikte die nodig was voor de financieringsaanvraag.

Daarnaast geeft Rood&Burgh aan pas tijdens de aanvraag bekend te zijn geworden met het feit dat meneer X een eigen onderneming had. Op het eerste oog leek dit een lege vennootschap maar na onderzoek bleek de onderneming bestuurder te zijn bij een andere onderneming. Ook dit heeft bijgedragen aan de vertraging in de aanvraag.

Het Kifid is van oordeel dat de adviseur hier niet correct heeft gehandeld. De door Rood&Burgh genoemde omstandigheden waren juist aanleiding om extra voorzichtig te zijn bij de financieringsaanvraag. In plaats daarvan is op 4 september 2017 gesteld dat de stukken voor akkoord zijn bevonden terwijl dit niet het geval was.

Het Kifid is van oordeel dat de adviseur had moeten waarschuwen dat de aanvraag mogelijk niet tijdig rond zou zijn. In plaats hiervan is medegedeeld dat dit al wel het geval was. Daarnaast heeft Rood&Burgh meneer X en mevrouw Y niet gewezen op het verlopen van de termijn waarin nog een financieringsvoorbehoud gemaakt kon worden.

Door het handelen is Rood&Burgh toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht jegens meneer X en mevrouw Y. Rood&Burgh is dan ook aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

Schade kan niet worden vastgesteld

Nu het Kifid van oordeel is dat Rood&Burgh aansprakelijk is voor de schade moet vastgesteld worden welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Het Kifid is van oordeel dat de adviseur de kosten van de boete en extra huisvesting- en opslagkosten moet vergoeden. Meneer X en mevrouw Y hebben vanwege de vertraging tijdelijk andere huisvesting moeten regelen. X en Y hebben daarnaast vergoeding van extra advieskosten gevorderd. Hierin is het Kifid niet meegegaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant