Uitspraak: Schorsing van notaris over eeuwigdurende afwikkeling nalatenschap blijft in stand

De twaalf weken schorsing van een notaris in het ressort Arnhem-Leeuwarden wordt door het Gerechtshof Amsterdam in stand gehouden. De notaris zou meer dan zes jaar hebben gedaan over een afwikkeling van een nalatenschap, die ze pas na het hoger beroep in de tuchtzaak heeft afgerond.

Aanleiding

De erflater in deze zaak overlijdt in maart 2015. Zijn ex-vrouw en hun vier kinderen vinden de afwikkeling van de erfenis door deze notaris op gegeven moment wel heel lang duren. Een jaar tot anderhalf jaar, had de notaris gezegd. Als dit na ruim zes jaar nog niet is gebeurd, dienen ze klachten in.

Eerder concludeerde de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden al dat de notaris haar cliënten onvoldoende en onjuist had geïnformeerd en dat ze meermaals haar beloften niet na was gekomen. Ook maakte ze diverse fouten gedurende de afwikkeling en was ze slecht bereikbaar. Ze reageerde vaker niet dan wel en gaf veel te laat reactie op e-mails van haar cliënten.

Erkenning van haar fouten

In hoger beroep richt de notaris zich enkel tegen de opgelegde schorsingsmaatregel. Niet tegen de veroordeling zelf. Ze erkent dat de afwikkeling van de nalatenschap vooral te traag en slordig is verlopen. Ze heeft hiervoor echter meermaals haar excuses aangeboden, het nadeel van de nabestaanden vergoed en slechts een klein deel van haar werkzaamheden gedeclareerd.

Bovendien werkt ze sinds het plotselinge vertrek van een kandidaat-notaris alleen, voert de notaris nog aan. Twaalf weken schorsing betekent dat ze twaalf weken lang geen enkele akte mag passeren. Dat vooruitzicht geeft haar kopzorgen over de financiële gevolgen voor haar kantoor. Daarbij is de nalatenschap inmiddels geheel afgewikkeld. Volgens de notaris moest er enkel nog iets worden uitgezocht op fiscaal vlak en intussen is de slotbetaling aan de kinderen gedaan.

Beoordeling Gerechtshof

Het Gerechtshof Amsterdam ziet echter geen reden om de tuchtmaatregel te verlichten. De definitieve afwikkeling vond namelijk pas na de behandeling van het hoger beroep plaats. Verder mogen een hoge werkdruk en personele omstandigheden op een notariskantoor nooit ten koste gaan van de cliënten en de dienstverlening, stelt het hof.

‘Bovendien was reeds in 2018 sprake van de door de notaris aangedragen omstandigheden die voor vertraging in de afwikkeling zorgden. Toch duurde het nog tot september 2020 voordat de notaris wezenlijke veranderingen in haar kantoororganisatie doorvoerde.’

Zorgvuldigheid is een kernwaarde in het notariaat, en daar heeft deze notaris wel heel lang niet aan voldaan, stelt het hof. De twaalf weken schorsing zijn gerechtvaardigd omdat de notaris al sinds 2015 tekort was geschoten in haar dienstverlening voor de nabestaanden. ‘Zij heeft gedurende bijna zeven jaar niet, te laat of niet naar behoren gereageerd op correspondentie van klagers en de afwikkeling van de nalatenschap op zijn beloop gelaten.’

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant