Taxateur berispt vanwege taxatie zonder bezichtigingMeneer A is eigenaar van een vijftal panden. Panden 1 tot en met 3 zijn bedrijfsunits, pand 4 is een winkelpand en pand 5 is een appartement. Meneer A vraagt begin 2018 taxateur X om de panden te taxeren. Op 5 maart 2018 stuurt X een taxatierapport aan meneer A. De taxatiewaarde van de vijf panden is samen €1.270.000. In reactie op het rapport vraagt A om een nieuw rapport waarin per pand de taxatiewaarde wordt opgenomen. Aanleiding hiervoor is dat A de panden los van elkaar wil verkopen. In het nieuwe rapport is de totale waarde van de panden hoger dan €1.270.000. Dit is het gevolg van een hogere waardering voor de bedrijfsunits. In beide taxatierapporten staat de volgende zin: “Wij hebben het pand van de binnen en buitenzijde goed kunnen bezichtigen. Het dak is niet geïnspecteerd”

Taxatierapport bevat verschillende fouten

A dient een klacht in bij de tuchtrechter. De klacht houdt in dat taxateur X verschillende fouten heeft gemaakt in zijn rapport. Zo zou hij de panden 1 en 2 enkel vanuit de deuropening hebben bekeken. Bij het bezoek van X aan pand 3 was dat pand gesloten. Hij heeft het pand helemaal niet van binnen gezien. Dit resulteert in een schending van de gedragsregels die zijn opgenomen in de NVM Erecode, aldus meneer A.
De taxateur voert verschillende verweren tegen de klacht van meneer A. Hij stelt dat pand 3 identiek is aan pand 1 en pand 2. Hij kon dus volstaan met een taxatie zonder de binnenkant van de bedrijfsunit te bekijken. Daarnaast heeft de hogere waarde in het nieuwe taxatierapport te maken met het onderhoud van die panden. Dit komt volgens taxateur X doordat de computer een fout heeft gemaakt in de berekening. De onderhoudskosten zouden lager zijn uitgevallen waardoor de waarde van de panden hoger is.

De rechter toetst de totstandkoming van de taxatierapporten

Bij het behandelen van de zaak maakt de tuchtrechter eerst een opmerking vooraf. De tuchtrechter benadrukt dat hij het taxatierapport enkel marginaal toetst. Dit betekend dat hij niet zozeer naar de inhoud van het taxatierapport kijkt maar toetst of het rapport op de juiste wijze tot stand is gekomen. Hierbij kijkt hij ook naar de zorgvuldigheid die in de gegeven omstandigheden van de taxateur verwacht mochten worden. Na deze algemene opmerking gaat de tuchtrechter inhoudelijk in op de zaak.

Taxateur kan zonder binnentreden geen goede taxatie uitvoeren

De tuchtrechter stelt vast dat de panden 1 en 2 enkel vanuit de deuropening zijn bekeken. Pand 3 is door de taxateur helemaal niet van binnen onderzocht. Uit eerdere werkzaamheden blijkt niet dat X voldoende bekend was met pand 3. Dit blijkt uit het feit dat meneer A heeft gezegd dat er nog veel achterstallig onderhoud was bij pand 3. Taxateur X heeft dit niet meegenomen in zijn taxatie omdat hij het pand niet van binnen heeft gezien. Meneer A heeft voorafgaand aan de taxatie een oud taxatierapport aan X overhandigt.
De tuchtrechter is van oordeel dat X niet zomaar mocht afgaan op de informatie die in dit rapport stond omdat het dateert uit 2014. Voorts is de tuchtrechter van oordeel dat X op zijn minst toestemming tot binnentreden had kunnen vragen aan het bedrijf dat panden 1 en 2 huurden ten tijde van de taxatie. Dit heeft de taxateur niet gedaan.

Handelen taxateur niet in overeenstemming met wat verwacht mocht worden

In het geval dat taxateur X toch tot een goede taxatie kon komen zonder de panden binnen te treden, dan had hij dit in de taxatierapporten moeten vermelden. In de verstrekte taxatierapporten stond telkens dat de taxateur de panden van binnen heeft gezien. Dit was niet het geval zo stelde de tuchtrechter al eerder vast. Dit brengt de tuchtrechter tot het oordeel dat de taxateur niet heeft gehandeld in overeenstemming met hetgeen van een redelijk handelend taxateur verwacht mag worden. De rapporten bevatten aanzienlijke onnauwkeurigheden en daarom is volgens de tuchtrechter een maatregel op zijn plaats. De taxateur krijgt vanwege zijn handelen een berisping van de tuchtrechter.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM.

 

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw taxateur over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen of bel 0416 65 00 86

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant